Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
16/12-05   -   Pressmeddelande

Sämre snöröjning ger risk för allvarliga trafikstörningar

Vägverket har dragit ned på standarden för snöröjningen. Det medför risk för allvarliga trafikstörningar och ökad risk för trafikolyckor i vinter. Vägverket måste få mer pengar så att snöröjningsstandarden inte behöver försämras. Det framhåller Sveriges Åkeriföretag i en skrivelse till Infrastrukturminister Ulrica Messing.

Efter att ha fått neddragningar i anslagen för bland annat vägunderhåll har Vägverket sänkt kraven i standarden för snöröjning. Bland annat dröjer det längre innan plogbilarna börjar arbeta. Trafikanterna får tåla att det ligger mer snö på vägen innan det plogas och saltas.

-- Vi är mycket oroade över konsekvensen av regeringens neddragning av Vägverkets anslag för bland annat vinterväghållningen, säger Carina Nilsson, vice VD i Sveriges Åkeriföretag. Det är också stick i stäv mot ambitionerna i Nollvisionen som antagits av Riksdagen.

Sämre vinterväghållning lägger över ett större ansvar på de enskilda trafikanterna. Risken ökas för såväl personbilister som för förare av tunga fordon framhåller Sveriges Åkeriföretag.

-- Vi är speciellt oroade över trafiken i samband med skolloven i vinter, säger Carina Nilsson. Då färdas många långa sträckor med personbil på väg till släktingar och skidorter.

Regeringen har sedan den Nationella planen för vägtransportsystemet beslutades av Riksdagen för perioden 2004-2015 tilldelat medel till Vägverket som är betydligt lägre än de fastställda nivåerna.

Den senaste neddragningen från Vägverket gäller vinterväghållning där en genomlysning lett till lägre krav:

• Två till tre centimeters snö ska falla på större vägar innan åtgärder sätts in. På mindre vägar är gränsen satt till mellan fyra och sex centimeter.
• Snölager på två centimeter i mittsträngen är fullt acceptabelt.
• Saltanvändningen halveras.
• Kraven på den tid det får ta att snöröja har förlängts till sex timmar på de större vägarna och upp till åtta timmar på mindre vägar.
• Antalet fordon som sysselsätts med snöröjning och halkbekämpning minskar kraftigt. Det finns inga "reserver" att ta till om det skulle behövas.

För mer information:
Carina Nilsson, vVD, tel 08-753 54 07, 070562 68 00,
Hans Engström, inf. ansv. tel. 08-753 54 29, 070-226 30 90

Pressekontakter


Företag

Sveriges Åkeriföretag
Box 504
18215 18215 Danderyd, Sverige

  070-2263090


Ta emot nyheter från Sveriges Åkeriföretag per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire