Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
09/03-06   -   Pressmeddelande

Tunga transportorganisationer kräver: förbättra snöröjningen

Vägverket måste ändra sitt beslut att sänka standarden för snöröjning. Det kräver flera tunga organisationer inom yrkestrafiken.

Under hela vintersäsongen har klagomålen på den försämrade snöröjningen föranlett många beska kommentarer från yrkestrafiken i Sverige. Kaos har inträffat vid ett flertal tillfällen med många avåkningar och olyckor med allvarliga skador.

Anledningen till den försämrade snöröjningen är att Vägverket, som en följd av neddragningar i anslagen, har sänkt standardkraven för snöröjning. Bland annat dröjer det därför längre innan plogbilarna börjar arbeta.

Redan i december förra året framförde Sveriges Åkeriföretag sina farhågor till infrastrukturminister Ulrica Messing och begärde att regeringen måste göra en omprioritering och ge Vägverket pengar så att vinterväghållningen inte försämrades.

-- Vi sa att en ökad risk för trafikolyckor var uppenbar om det blev en kall vinter med mycket snö, berättar Carina R Nilsson, vice VD vid Sveriges Åkeriföretag..

Några extra pengar som kunde förstärka snöröjningen dök dock inte upp.

-- Regeringen och Vägverket måste inse att vi behöver ha en bra beredskap inför snöfall och snöoväder i Sverige, säger Carina R Nilsson.

De organisationer som kräver att Vägverket omprövar beslutet om standardsänkning för snöröjningen är Sveriges Åkeriföretag, Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Transport.

Regeringen har sedan den Nationella planen för vägtransportsystemet beslutades av Riksdagen för perioden 2004-2015 tilldelat medel till Vägverket som är betydligt lägre än de fastställda nivåerna. Den senaste neddragningen från Vägverket gäller vinterväghållning där en genomlysning lett till lägre krav:

- Två till tre centimeters snö ska falla på större vägar innan åtgärder sätts in. På mindre vägar är gränsen satt till mellan fyra och sex centimeter.
- Snölager på två centimeter i mittsträngen är fullt acceptabelt.
- Saltanvändningen halveras.
- Kraven på den tid det får ta att snöröja har förlängts till sex timmar på de större vägarna och upp till åtta timmar på mindre vägar.

Pressekontakter


Företag

Sv Åkeriföretag
Box 504
182 15 Danderyd, Sverige

  070-226 30 90


Ta emot nyheter från Sv Åkeriföretag per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire