Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
06/04-06   -   Pressmeddelande

10 punkter för kampen mot rasism

Haninge kommun ansluter sig till den Europeiska koalitionen av städer mot rasism. Den Europeiska koalitionen är ett initiativ som startades av Unesco 2004 för att skapa ett nätverk av städer/kommuner som vill utbyta erfarenheter för att förbättra sina handlingsprogram för kampen mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.
- Det finns ett behov av att inventera hur situationen är i Haninge och i kommunens verksamheter, och utifrån detta ta konkreta initiativ, säger Tommy Lundin (fp), kommunalråd med det övergripande politiska ansvaret för frågor som rör integration och jämställdhet .

Den tiopunktsplan som tagits fram inom ramen för den Europeiska koalitionen av städer mot rasism kommer att göra det möjligt för kommuner att prioritera i sin kamp mot rasism och diskriminering, att se över sina handlingsprogram och att förstärka sitt samarbete på detta område.

- Kampen mot rasism och diskriminering angår oss alla. Den måste föras på flera fronter, fortsätter Tommy Lundin (fp). Genom en aktiv medverkan kan kampen mot rasism nå den omfattning och verkan som krävs.

Handlingsplanen består av tio åtaganden som omfattar de lokala myndigheternas olika kompetensområden, såsom utbildning, bostäder och sysselsättning samt kultur och idrott. Tiopunktsplanen kommer att ändras och utökas efter behov.

- I Haninge har arbetet mot rasism pågått sedan en längre tid Behovet av att se över och uppdatera lokala strategier och policyprogram är ständigt aktuellt. I detta arbete kommer den föreslagna medverkan i koalitionen mot rasism kunna vara ett bra redskap, avslutar Tommy Lundin (fp).För mer information, vänligen kontakta Tommy Lundin (fp), kommunalråd med det övergripande politiska ansvaret för frågor som rör integration och jämställdhet, på telefon 08-606 84 90 eller 070-606 84 90.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-606 84 90


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire