Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/06-06   -   Pressmeddelande

Tandsköterskeutbildning får tydligare innehåll

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har på regeringens uppdrag tagit fram förslag för hur den tandsköterskeutbildning, som anordnas inom utbildningsformen KY, ska bli likvärdig oberoende av vem som anordnar utbildningen.

Myndigheten har utrett vilka åtgärder som krävs för att införa en nationell utbildningsplan för tandsköterskeutbildningen. Ett viktigt villkor har varit att utbildningsplanen ska tas fram med stöd av det arbetsliv som verkar i branschen.

Syftet med en nationell utbildningsplan är att alla tandsköterskor som utexamineras inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) ska få en gemensam, nationell examen med en kompetensnivå som hela branschen efterfrågar. Syftet är också att det ska vara tydligt för arbetsgivarna vilken kompetens som tandsköterskan har. Med en nationell utbildningsplan blir det också betydligt lättare att starta utbildningar till tandsköterska på nya orter om efterfrågan av kompetensen finns.

Tandsköterskan har fått en allt viktigare roll inom tandvården. Trots detta är utbildningar till tandsköterska av väldigt skiftande karaktär. Utbildningen kan ske på allt från gymnasienivå till kvalificerad yrkesutbildning som är tydligt eftergymnasial. Detta har lett till att utbildningsdepartementet givit KY-myndigheten i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att tandsköterskeutbildningen ska bli likvärdig för alla de utbildningar som bedrivs inom KY.

Arbetslivets efterfrågan ska styra vilken kompetens som tandsköterskorna får i utbildningen, vilket antal som utbildas och var i landet detta sker. Nya utbildningar kommer att startas i den mån det lokala eller regionala arbetslivet engagerar sig och efterfrågar den specifika kompetensen. Pågående utbildningar kommer löpande att utvärderas utifrån om de studenter som tar examen får arbete inom branschen eller inte.

KY-utbildningar till tandsköterskor med kvalificerat innehåll finns i Tranås, Malmö, Helsingborg, Mariestad, Eskilstuna, Östersund och Järfälla. Sammanlagt utbildas 150 tandsköterskor per år inom KY.

- Under arbetets gång har vi kunnat konstatera att yrkesrollen omfattar stöd vid diagnostik och behandling, men även att den även innehåller en mängd självständiga och högt kvalificerade uppgifter. Vi anser att tandsköterskeutbildningen ska bedrivas på eftergymnasial nivå och att den ska följa en nationell utbildningsplan som skapas tillsammans med arbetslivets olika intressenter, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

Läs hela rapporten på www.ky.se.

Presskontakt
Margareta Landh, informationsansvarig
Tfn: 0451-426 73
Mobil: 0730-76 74 76
Fabian Zäll, handläggare
Tfn: 0451-426 74
Mobil: 0709-14 61 88

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Järnvägsgatan 3A
281 31 Hässleholm, Sverige

  0451-42673


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire