Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
24/09-13   -   Pressmeddelande

Expedia presenterar ny undersökning: 7 av 10 svenskar gör semestern publik via sociala medier ovanliga resmål gör oss mest populära

Skandinaviska resenärer är flitiga användare av sociala nätverk på semestern. Så många som 7 av 10 delar sina upplevelser via kanaler som Facebook, Instagram och Twitter. Och det är status-uppdateringar från ovanliga platser som gör oss mest populära. Det visar en ny undersökning från den världsledande nätresebyrån Expedia.

Att sociala medier och resande går hand i hand är det nog många som har upplevt. Facebook, Twitter och Instagram är den nya tidens vykort och fotoalbum, säger Susanne Svensson, marknadschef på Expedia i Norden.

Skillnader både bland nationaliteter och åldersgrupper
Drygt 3000 personer har medverkat i undersökningen från Expedia som tagit reda på hur svenskar, norrmän och danskar använder sociala medier i samband med resor. Att dela upplevelserna från semesterresan i sociala medier är viktigt för många skandinaver. Bland de svenska respondenterna uppger så många som 7 av 10 (70 %) att de delar sina reseupplevelser i sociala medier så som Facebook, Twitter och Instagram. Och norrmänen är ännu flitigare, 73 procent, svarar att de delar sina semesterupplevelser. Danskarna är desto mer återhållsamma. Endast 57 procent delar semestern i sociala medier.

Bland de svenska resenärerna är det framför allt personer under 30 år som är de mest aktiva. I åldersgruppen 18-29 år uppger nära 8 av 10 (77 %) att de är positiva till att dela sina upplevelser från resan på sociala plattformar. Det kan jämföras med personer över 70 år där fler än 5 av 10 (55%) uppger att de skulle göra detta.

Svenskar mest aktiva under resan
I undersökningen fick deltagarna också svara på om de är mest aktiva i sociala medier före, under eller efter sin semester. Och det visar sig att svenskarna ligger i topp när det handlar om att dela bilder, checka in eller statusuppdatera under själva resan. 4 av 10 svarar detta, vilket är mest bland alla länder i den skandinaviska rapporten. Bland norrmännen är det 3 av 10 (30 procent) som gör det och bland danskarna är det något färre, 28 procent, som gillar att vara aktiva i sociala medier under resan. Tidpunkten då man är som mest aktiv skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Generellt sett är personer under 50 år mest aktiva under resan, medan personer över 70 år är mest aktiva efter.

Annorlunda ögonblick får svensken att like:a
Undersökningen visar också vad vi uppskattar att få uppdateringar om i sociala medier. Fler än varannan av de svenska respondenterna (53 %) svarar att uppdateringar från "någon som gör något ovanligt eller besöker en annorlunda plats" skulle få dem att trycka på gilla-knappen. Näst populärast (47 %) är uppdateringar som handlar om "roliga/unika fakta". På tredje plats över vad som får oss att trycka på gilla-knappen hamnar alternativet "restips". Var fjärde person av de svenska respondenterna gör det.

Män delar för att inspirera kvinnor för att andra ska veta vad de gör
Att "ge tips och inspirera andra är den främsta orsaken till att skandinaver i stort delar reseupplevelser i sociala medier. Svenskar är de som är mest generösa med att tipsa vänner och följare, då nära varannan (45%) uppger det som anledning. Det näst vanligaste svaret är "jag vill andra ska veta vad jag gör" vilket 40 procent av svenskarna svarar. Norrmän och danskar är mer intresserade av att använda sociala medier som samlingsplats för resminnen. 37 procent i respektive land svarar sociala medier är "ett enkelt sätt att lagra mina semesterminnen".

Det finns också skillnader när man tittar till kön. Och det är framför allt männen som delar reseupplevelser för att inspirera och ge tips – 49 procent av de svenska männen i undersökningen uppger det. Bland de svenska kvinnorna delar man istället i första hand för att visa andra vad man gör - 43 procent anger det som svar.

Bland kvinnorna i Norge och Danmark seglar dock ett annat påstående upp i topp. 42 procent av de norska kvinnorna och 41 procent av de danska kvinnorna uppger att "det är ett enkelt sätt att lagra mina semesterminnen" som den främsta anledningen till att de delar sina upplevelser från resan i de sociala medierna.

Res dig mer spännande
Undersökningen har gjorts som en del av kampanjen "Res dig mer spännande" där Expedia valt att fokusera resande som ett sätt att lära sig nya och annorlunda saker.

– Vi ser ett väldigt stort intresse för att dela med sig av udda resupplevelser. Därför har vi tagit fram en applikation för Expedias Facebook-sida, där resenärer berättar om spännande iakttagelser och fakta från resor de gjort, säger Susanne Svensson.

FAKTA FRÅN UNDERSÖKNINGEN

TOPPLISTA: Därför delar vi reseupplevelser i sociala medier?
Sverige
1. Jag vill ge tips och inspiration, 45 %
2. Jag vill att andra ska veta vad jag gör, 40 %
3. Jag tycker det är ett bra sätt att spara semesterminnen, 32 %

TOPPLISTA: Detta uppskattar vi mest i sociala medier?
Sverige
1. Någon som gör något ovanligt
/besöker annorlunda plats, 53 %
2. Roliga/unika fakta, 47 %
3. Restips, 26 %
4. Landskapsbilder, 23 %
5. Matupplevelse från resa, 15 %

Om Undersökningen
Undersökningen genomfördes av det oberoende undersökningsföretaget Epinion på uppdrag av Expedia bland 3020 personer över 18 år i följande länder: Sverige (1006), Norge (1009) och Danmark (1005).

Pressekontakter


Företag

Expedia.com Ltd
407 St John Street
EC1V 4EX London, Sverige

  08-506 353 12


Ta emot nyheter från Expedia.com Ltd per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire