Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
15/09-06   -   Pressmeddelande

Äldres framtid i Haninge

De flesta äldre lever idag ett friskt och aktivt liv i samvaro med andra. Många klarar sig bra på egen hand, ibland med stöd av anhöriga och närstående. Andra har behov av kommunens vård, omsorg och service och bor på ett äldreboende, har hjälp av hemtjänsten, besöker en dagverksamhet eller har hjälp med matdistribution och trygghetslarm.

Under den närmaste 10-årsperioden kommer antalet äldre i Haninge att öka med 67 procent vilket betyder nära 6000 fler personer som är 65 år och äldre.

Efterfrågan på en god äldreomsorg, en för äldre trygg och tillgänglig boende- och utemiljö och ett rikt föreningsliv kommer att öka. En dialog mellan kommuninvånare, politiker och tjänstemän om våra ömsesidiga förväntningar - på kort och lång sikt - kan hjälpa oss att bygga en god framtid för de äldre i Haninge.

Ett förslag till Äldreplan går nu ut på bred remiss. Under november kommer vi att bjuda in till en medborgardialog om Äldres framtid i Haninge med syfte att ta fram en Äldreplan för åren 2007-2016.

Kontaktpersoner
Barbro Nordgren ordförande i äldreomsorgsnämnden, tel 08 – 606 84 21

Ewa Kardell, äldreomsorgschef, tel 08-606 85 14

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  606 84 21


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire