Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
21/09-06   -   Pressmeddelande

Haninge Kvinnojour får 800 000 kr för stöd till utsatta kvinnor

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Haninge Kvinnojour 800 000 kr i bidrag för att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Kvinnojouren ska bedriva ett projekt tillsammans med socialförvaltningens individ- och familjeomsorg i Haninge. Syftet är att tillsammans verka för en gemensam vårdkedja för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor och deras barn får det stöd de behöver både från socialtjänsten och från frivilligorganisationerna.

Länsstyrelsens har beviljat bidrag för att anställa en kvinnofridssamordnare/ projektledare, 1,5 socialsekreterare och 0,5 familjebehandlare. Pengarna ska också gå till att utbilda socialsekreterare i den så kallade Saramodellen, vilken syftar till att lära sig att bedöma risken för fortsatt våld. Projektmedlen från Länsstyrelsen täcker knappt 70 procent av kostnaderna för projektet.

Projektstart beräknas ske under hösten 2006.

För ytterligare information kontakta projektledare Anneli Almgren telefon 08/ 777 68 60.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08/ 777 68 60


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire