Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
18/10-06   -   Pressmeddelande

Inga nya utbildningsplatser till kvalificerad yrkesutbildning - ingen ny myndighet för vuxnas lärande bildas

Regeringens budgetproposition innehöll inte några nya utbildningsplatser inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) utöver de 1 000 platser som slogs fast redan i vårbudgeten i april 2006. Det betyder att KY-myndigheten ska dimensionera verksamheten 2007 för en volym på 16 500 årsstudieplatser. I budgeten föreslås ett anslag för 2007 på drygt 1,1 miljarder kr.

- Det hade varit glädjande om vi hade fått en ytterligare satsning på platser inom kvalificerad yrkesutbildning redan nu, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Positivt är dock att man i budgeten är tydlig med att den eftergymnasiala utbildningen utanför högskolan ska förstärkas och bli ett kraftfullt alternativ till universitetsutbildning. Dessutom ska den vara efterfrågestyrd och yrkesinriktad, vilket är KYs kännemärke.

- Jag delar uppfattningen att vi har haft en fokusering på högskoleutbildning i Sverige som inte varit till gagn för yrkesutbildningen. Jag hoppas att det blir ändring på det nu. Därför ser jag ljust på framtiden för yrkesutbildningen.

I regeringens budget framgår också att det inte kommer att bli någon ny myndighet för vuxnas lärande, något som i så fall skulle ha berört KY-myndigheten.

- Vi hade hoppats på en utökning av verksamheten inom eftergymnasial yrkesutbildning förlagd till Hässleholm i och med bildandet av en ny myndighet. Nu gäller det att fokusera på att vi ska finnas kvar som egen myndighet med sin ledning i Hässleholm och här ska vi utveckla KY-verksamheten, säger Sonja Eriksson.

Fakta om Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning distribuerar och administrerar statsbidrag för utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten ansvarar även för utveckling av KY samt tillsyn av beviljade KY. Myndigheten är placerad i Hässleholm och har knappt 30 anställda.

KY är en statligt finansierad, reguljär utbildningsform med syfte att tillfredställa ett reellt behov av en specifik yrkeskompetens i arbetslivet.

Utbildningsformen har cirka 16 500 årsstudieplatser och ca 700 utbildningar. De ges av fristående utbildningsanordnare och drivs i nära samarbete med arbetslivet. En tredjedel av utbildningstiden genomförs som lärande i arbete (LIA). Omkring 80 % av de studerande har jobb eller startar eget efter avslutade studier. KY-utbildning ska vara utbildning i rätt tid, i rätt mängd, med rätt längd, på rätt plats och på rätt nivå – kort sagt en efterfrågad, skräddarsydd utbildning för ett specifikt behov.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 48 Hässleholm, Sverige

  0451-42673


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire