Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
30/10-06   -   Pressmeddelande

Nu finns det i Väst Sverige behandling för endast spel och dataspelsberoende.

– Spelberoende är ett snabbt växande problem i samhället och måste tas på stort allvar. Det måste finnas bra och effektiv hjälp och även om man kan dra paralleller till andra missbruk märker vi tydliga skillnader hos våra klienter, det är därför viktigt att erbjuda vård direkt anpassad för spelmissbrukaren. säger Mikael Ericsson VD på NOGame

Oftast syns det inte direkt på en person om den missbrukar spel, den spelande varken luktar eller raglar. Därmed kan missbrukandet få ödesdigra konsekvenser innan det väl upptäcks och konsekvenserna gäller oftast för både spelaren, anhöriga, arbetsgivare och för omgivningen.

NOGame erbjuder idag grupp eller individuell behandling i form av öppenvård. Verksamheten består endast av behandling för spelberoende och blandar inte behandling för andra beroendeproblem. Eftersom spelberoende och främst dataspelsberoende drastiskt har sjunkit i åldrarna erbjuder NOGame behandling från 15 år.

Öppenvård innebär att klienterna är på behandling endast under dagtid. De är kvar i sin naturliga miljö vilket gör det möjligt att bo kvar hemma och eventuellt fortsätta arbeta under tiden.
Utifrån ett kognitivt behandlingssätt har en för NOGame unik behandlingsmodell utarbetats. Modellen är utarbetad av ett noga utvalt behandlingsteam bestående av bl.a. psykologer, socionom, sjuksköterska som alla har kompletterande specialutbildning inom spelmissbruk samt erfarenhet att arbeta med spelberoende.

- NOGame är inte emot spel utan vill verka för att informera om riskerna och erbjuda vård då ett från början trevligt nöje har övergått i missbruk. Ett förbud är inte rätt väg att gå. En ökad medvetenhet är mycket viktigare. Inte minst måste föräldrar vara uppmärksamma på vad deras barn håller på med. säger Mikael Ericsson VD på NOGame.

Pressekontakter


Företag

NOGame AB
Jungmansgatan 16
41311 Göteborg, Sverige

  031-44 52 22


Ta emot nyheter från NOGame AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire