Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
13/11-06   -   Pressmeddelande

Framgången för KY fortsätter - 8 av 10 studenter får jobb

Nu presenterar Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning den årliga undersökning av hur det går för studenter som avslutad en kvalificerad yrkesutbildning (KY). Det visar sig att den positiva trenden för KY som utbildningsform håller i sig. Cirka åtta av tio som avslutar en KY-utbildning har jobb eller har startat egen verksamhet efter avslutad utbildning.

Undersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) under hösten 2006 och omfattar de drygt 6 600 studenter som avslutat en KY-utbildning under 2005. KY-myndigheten låter SCB varje år göra en totalundersökning av alla KY-studenter som avslutade en utbildning året innan.

- Vi ser att den positiva trenden som vi kunde ana i vår stickprovsundersökning från i våras håller i sig, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

Denna totalundersökning visar att andelen KY-studenter som fått jobb eller driver företag ökar från 70 % vid oktobermätningen 2005 till 78,5 % vid samma tidpunkt i år. Samtidigt minskade andelen som uppger att de är arbetssökande från 19 % till 11,3 %. Andelen som fortsatte att studera efter KY-utbildningen har sjunkit med två procentenheter från förra året till 5 %. Merparten av dessa studerar vidare på universitet eller högskola.

Siffrorna visar också att andelen som får jobb inom sitt specifika yrkesområde ökar rejält. I fjolårets undersökning fick knappt hälften av studenterna, som var i arbete, ett jobb inom det område man utbildat sig. I år uppger drygt 70 % att man arbetar inom samma yrkesområde som KY-utbildningen avsåg.

- Vi är mycket nöjda med att träffsäkerheten när det gäller KY-utbildningar är hög i hela kedjan från arbetslivets definition av ett specifikt kompetensbehov, via genomförandet av utbildningarna till det faktiska resultatet, säger Sonja Eriksson.

Det visar sig att det för många går fort att komma ut på arbetsmarknaden efter avslutat utbildning. Undersökningen visar att närmare 60 % av dem som har anställning eller driver eget företag inom det yrkesområde som utbildningen gäller, uppger att de fick arbete under eller omedelbart efter de slutat sin KY-utbildning.

Kvalificerad yrkesutbildning är en utbildningsform som bygger på arbetslivets efterfrågan av specifik kompetens, en tredjedel av utbildningstiden sker som lärande i arbetslivet (LIA) ute på företagen. Drygt 60 % av studenterna säger att just LIA har betydelse för att de fått arbete. Ännu fler - omkring 75 % - uppger att innehållet i den specifika KY-utbildningen hade betydelse för att man fick arbete.

Den fullständiga rapporten som beskriver resultatet av undersökningen kommer att presenteras i samband med Prognosdagen den 6 december 2006. Prognosdagen arrangeras av SCB i samarbete med KY-myndigheten och AMS.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 48 Hässleholm, Sverige

  +46 730 76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire