Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/11-06   -   Pressmeddelande

Flygfoto med Pictometry®- teknik ger oanade möjligheter.

Snart är alla Europas större städer dokumenterade från luften.

Den norska, börsnoterade företagsgruppen Blom, med dotterbolagen Blom Swe och TopEye i Sverige, har nått en milstolpe i arbetet med att samla in bildmaterial i en rad storstäder med hjälp av s k Pictometry®-fotografering.

Blom, som är Europas ledande leverantör av flygfoto och högkvalitativ geografisk information, har nu bildarkiv över Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige samt Tyskland.

Arbetet med att kartlägga alla städer med mer än 50.000 invånare inleddes i början av året. Totalt handlar det om 900 städer i 23 olika länder. Tidsplanen håller och före utgången av 2007 skall detta gigantiska projekt vara färdigt. Bildmaterialet förnyas sedan vartannat år. Ansvarig för insamlingen av flygbilderna är Bloms dotterbolag Simmons Aerofilms i Storbritannien och CGR i Italien. Man använder sig av ett tiotal mindre flygplan, bl a av typen Cessna.

I Sverige finns 33 städer med minst 50.000 invånare. Redan är mer än hälften av dessa färdigdokumenterade, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö. En lista på alla svenska städer som omfattas av projektet som bilaga.

Världen lite snett från ovan

Blom har ensamrätten i Europa för den unika amerikanska fototeknik, som kallas Pictometry®. Till skillnad från traditionell flygfotografering, som tar bilder rakt uppifrån, fotograferas snedbilder från alla väderstreck. Dessa bildar ett heltäckande bibliotek, med mycket detaljrika, tredimensionella bilder. Med hjälp av programvaran EFS (Electronic Field Study) kan man på sin PC uttolka bilderna och direkt på bilden mäta avstånd, höjd, area m m.

Pictometry® erbjuder nästan obegränsade möjligheter och tänkbara användare är många. Den som söker ny bostad kan se hur ett område ser ut, utan att behöva resa dit själv. Stadsplanerare, arkitekter och byggföretag kan betrakta en stadsdel i rätt perspektiv. Polis, brandkår och räddningstjänst hittar lättare rätt adress, när man vet hur huset ser ut, o s v. Upplösningen är som bäst fantastiska 0,15 meter per pixel.

Spela dataspel i den verkliga världen

Förutom kommuner och myndigheter är en spännande målgrupp tillverkare av 3D-data-spel. Istället för att utkämpa sina uppdrag i animerade fantasivärldar, så kan man t ex röra sig i Londons skumma kvarter eller söka ledtrådar runt Gamla Stan i Stockholm.

Se med egna ögon

Exempelbilder finns på Blom´s webbsajt för Pictometry® - http://www.ils.com.ua/blom/
Microsofts tjänst http://local.live.comvisar också, på ett fascinerande sätt, hur tekniken kan användas. Så mycket europeiska 3D-bilder finns dock inte ännu på Local Live.

Det är i sådana här sammanhang som Blom kommer att revolutionera flygfotobranschen, med sitt unika bibliotek över alla större städer i Europa.

Pictometry® är ett registrerat varumärke som tillhör Pictometry International Corporation.

Detta är Blom

Blom är en ledande Europeisk leverantör av geografisk information. Företaget arbetar med insamling, bearbetning och försäljning av högkvalitativ kartinformation. Företagsgruppen Blom har mer än 1000 anställda i 12 länder och omsättningen år 2007 beräknas hamna på NOK 1,2 miljarder eller Euro 140 miljoner. Företaget har betydande finansiella, personella och tekniska resurser som gör det möjligt att genomföra även mycket omfattande projekt över hela världen.

Här finns också högupplösta exempelbilder på flygfoto med Pictometry-teknik. OBS! Använd zoom-verktyget för att se detaljrikedomen!

Pressekontakter


Företag

Blom Sverige
Klippan 1j
414 51 GÖTEBORG, Sverige

  0708-290 001


Ta emot nyheter från Blom Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire