Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
16/11-06   -   Pressmeddelande

Haninge kommuns nya politiska ledning

Nu är den nya politiska majoriteten i kommunen klar. Den består av Moderaterna. Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som tillsammans har 31 av kommunfullmäktiges 61 mandat.

Det nya fullmäktige har sitt första sammanträde på måndag den 20 november och då kommer kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium samt hel- och deltidsengagerade förtroendevalda att väljas.

Följande hel- och deltidsengagerade förtroendevalda föreslås:

Gilbert de Wendel (m), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande med ansvar för övergripande ekonomiska och driftbudgetfrågor, näringslivsfrågor, högskolefrågor,
information och IT, säkerhetsfrågor samt civilförsvars- och beredskapsfrågor.
Telefon: 08-606 76 99, 070-525 41 44

Tommy Lundin (fp), kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han ansvarar för fysisk planering, mark-, exploaterings- och bostadsfrågor, investeringsfrågor, lokalförsörjning, besöksnäring och skärgårdsfrågor.
Telefon: 08-606 84 90, 070-606 84 90

Marie Litholm (kd), deltidsengagerad förtroendevald och socialnämndens ordförande med ansvar för folkhälso- och barnkonventionsfrågor samt för det nybildade samordningsförbundet.
Telefon: 08-606 86 90, 070-865 46 03

Raymond Svensson (c), deltidsengagerad förtroendevald och stadsbyggnadsnämndens
1:e vice ordförande med ansvar för övergripande personal och arbetsmarknadsfrågor, demokratiutveckling samt EU- och internationella frågor.
Telefon: 070-855 30 69

Yvonne Radestam (mp), deltidsengagerad förtroendevald och miljönämndens ordförande med ansvar för jämställdhets-, integrations- och mångfaldsfrågor.
Telefon: 08-606 86 23, 08-776 48 76

Martina Mossberg (m), deltidsengagerad förtroendevald och ordförande i barn-
och utbildningsnämnden.
Telefon: 070-625 83 86

När kommunfullmäktiges sammanträde i december kommer val att ske av ledamöter till nämnder och styrelser.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 71 44, 070-606 71 82


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire