Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
18/10-06   -   Pressmeddelande

ESP® blir standard i USA

- Trafiksäkerhetsmyndigheten i USA (NHTSA) planerar en lag om att alla lätta fordon skall vara utrustade med det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® fr.o.m. september 2008
- Generellt användande av ESP® reducerar antalet singelolyckor med personbilar involverade med 34 %
- ESP® är den viktigaste säkerhetstekniken efter säkerhetsbältet

Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten U.S National Highway Traffic Safety Authority (NHTSA) planerar att markant öka säkerheten på amerikanska vägar genom att införa en lag på att alla personbilar skall förses med det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP®.

Enligt ett lagförslag som presenterades den 14 september skall alla fordon med upp till 4,5 tons bruttovikt utrustas med detta aktiva säkerhetssystem. Kravet införs stegvis från modellår 2009 tom modellår 2012. Detta skulle göra USA till det första landet i världen att införa en lag på att det aktiva säkerhetssystemet ESP® installeras i fordon.

2005 var vart fjärde fordon i klassen utrustat med detta aktiva säkerhetssystem. Siffrorna för Europa samma år var 40 % av alla nyregistrerade fordon och 72 % i Tyskland. Initiativet är ett resultat av omfattande studier vid NHTSA, som konstaterade att installation av det aktiva säkerhetssystemet som standardutrustning i USA skulle förhindra 34 % av alla singelolyckor och 71 % av alla volter med passagerarfordon. Antalet singelolyckor där SUV-fordon är inblandade skulle reduceras med så mycket som 59 %. Vid singelolyckor är inga andra trafikanter involverade.

NHTSA rapporterar att upp till 10 000 liv skulle kunna räddas varje år enbart i USA och så mycket som 250 000 skador skulle kunna förhindras.
Enligt NHTSA-experterna skulle introduktionen av ESP® vara det största genombrottet i utvecklingen för att rädda liv sedan bälteslagens införande. Till samma resultat kom också den i somras publicerade studien från North American Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Här konstaterades att antalet dödsolyckor i trafiken med fordon utan ESP® kan reduceras med 43 %.

Många andra sammanslutningar och institutioner världen över stämmer in I NHTSA:s slutsatser. Exempelvis fordrar brittiskt forskningscentrum för försäkringsreparationer (Thatcham) och det tyska försäkringsförbundet (GDV) att ESP® installeras i alla klasser av fordon. Likaledes är I tioårsplanen av CARS21 lag på införande av ESP® en av rekommendationerna till EU-kommisionen från den tillsatta arbetsgruppen som leds av vice presidenten och kommissionären Verheugen,

NHTSA-förslaget kan kommenteras under 60 dagar efter datum för offentliggörande. Relevanta observationer kommer att tas med I den nya föreskriften “Federal motor vehicle safety standard (FMVSS) no. 126."

Det aktiva säkerhetssystemet utvecklades av Bosch och 1995 var Bosch det första företaget I världen att starta serietillverkning av produkten.

###

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 250 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2005 till en omsättning på 42 miljarder euro. Företaget grundades 1886 i Stuttgart som "verkstad för finmekanik och elektroteknik" av Robert Bosch (1861-1942). I dag omfattar koncernen ett globalt nätverk av tillverkning, distribution och kundtjänster i 270 dotterbolag med fler än 12 000 representationsställen i över 140 länder. Bosch i Sverige (www.bosch.se) sysselsätter cirka 1300 medarbetare.

Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i affärsverksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av den inte vinstdrivande stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägandefunktioner utövas inom Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  +46 70 7773028


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire