Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
12/12-00   -   Pressmeddelande

Minskad skaderisk vid voltning med bil

Siffror från USA visar på vikten av passiv säkerhet när det gäller säkerhet vid voltning med bil. 1998 var hälften av alla singelolyckor med dödlig utgång ett resultat av att föraren slog runt med bilen. Faktum är att voltningsolyckor står för ca 20 % av alla trafikolyckor.

Mot denna bakgrund har Bosch utvecklat ett nytt koncept för att tidigt kunna känna av när ett fordon är på väg att slå runt. Det garanterar att säkerhetssystem såsom bältes-sträckare, airbags för huvudskydd samt säkerhetsbåge aktiveras i tid. På så sätt minskar man risken för skador.

Konceptet är baserat kring informationen från en vinkelhastighetsmätare och två accelerations-sensorer som är integrerade i den centrala airbag-styrenheten. Vinkelhastighetsgivaren använder sig av gyro-principen för att bestämma med vilken hastighet fordonet roterar runt sin longituda axel; accelerations-sensorn mäter dessutom fordonets horisontella och vertikala acceleration.

En algoritm utvärderar graden av rotation. Data från accelerationssensorerna indikerar både vilken typ av voltning som kan förväntas och sannolikheten för densamma. Även när rotations-algoritmen detekterar en i det närmaste omedelbar voltning aktiveras säkerhetsystemen först när även "sannolikhets-kontrollen" ger positivt utslag.

Sensorerna, som är mekaniska, tillverkas av kisel och uppfyller alla krav för installation i bilmiljö; de är resistenta mot temperaturskillnader, mekaniskt robusta och med lång livslängd. De små plastinpackade enheterna ryms med lätthet inuti dagens kompakta styrenheter.

Bosch planerar att introducera denna nya säkerhetsfunktion på marknaden under 2001

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire