Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/09-07   -   Pressmeddelande

540 ansökningar vill bli nya KY-utbildningar

Nu har 2007 års ansökningsomgång för att starta kvalificerad yrkesutbildning (KY) under nästa år avslutats. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har i år fått ta emot cirka 540 ansökningar från olika utbildningsanordnare runt om i landet. Det är en ökning med 44 procent sedan förra året. Ansökningarna motsvarade en total volym på cirka 14 500 utbildningsplatser.

Flest ansökningar kom från Stockholms län medan Uppsala län och Gotlands län står för den största procentuella ökningen av antalet ansökningar. Det är bara i Gävleborgs och Västerbottens län som antalet ansökningar minskar. Merparten alla ansökningar finns inom områdena ekonomi och försäljning, teknik och tillverkning samt IT.

- Intresset för att starta KY-utbildning är mycket stort runt om i landet, särskilt i storstadsregionerna, säger Sonja Eriksson, generaldirektör vid KY-myndigheten.

Myndigheten har regeringens uppdrag att
dimensionera KY-utbildningen i Sverige till en årsvolym på minst 16 600 platser. I denna omgång har myndigheten enbart möjlighet att bevilja omkring 2 500-3 000 utbildningsplatser till nya ansökningar, vilket motsvarar ett 100-tal nya KY-utbildningar.

- Vi har tyvärr inte möjlighet att finansiera alla ansökningar som håller god kvalitet, säger Sonja Eriksson.

Nu kommer alla ansökningar att bedömas av KY-myndigheten utifrån de kvalitetskriterier som används. En ansökan om att få starta utbildning bedöms bland annat utifrån arbetslivets behov och efterfrågan av den aktuella kompetensen, arbetslivets engagemang och medverkan i själva utbildningen samt utbildningsanordnarens förmåga att genomföra och säkra kvaliteten i utbildningen.

Idag finns cirka 220 utbildningsanordnare som tillsammans driver drygt 800 KY-utbildningar. Utbildningarna, som ska vara efterfrågade av arbetslivet, finns inom alla branscher och över hela landet.

Omkring hälften av utbildningsanordnarna är kommuner och landsting medan närmare 40 % är privata anordnare, resten är stiftelser, ideella föreningar och liknande. En utbildningsanordnare kan maximalt söka för att starta en utbildning vid fyra tillfällen innan det är dags att lämna in en ny ansökan. För att ha ett flexibelt system som passar för ett modernt arbetsliv får dock en utbildning finansiering för enbart en start i taget.

- Vi måste ha möjlighet att avbryta en utbildning om det inte finns någon efterfrågan av kompetensen på arbetsmarknaden eller om utbildningen inte håller tillräckligt hög kvalitet, säger Sonja Eriksson.

Fakta om KY-utbildning
KY-myndigheten ansvarar för beviljande och tillsyn av KY-utbildningar samt administration av drygt en miljard kr i statsbidrag för utbildningsformen. Myndigheten är placerad i Hässleholm och har cirka 25 anställda.

KY är en statligt finansierad, reguljär utbildningsform med syfte att tillfredställa ett konkret behov av en specifik yrkeskompetens i arbetslivet. Utbildningsformen har 840 utbildningar som ges av fristående utbildningsanordnare och drivs i nära samarbete med arbetslivet. En tredjedel av utbildningstiden genomförs som lärande i arbete (LIA). Omkring 80 % av de studerande har jobb eller startar eget efter avslutade studier.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 31 Hässleholm, Sverige

  0451-426 73, 0703-76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire