Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
26/04-01   -   Pressmeddelande

Virtuellt säkerhetsbälte runt bilen hindrar olyckor

Om några år kommer det att bli betydligt säkrare att köra bil. Ett virtuellt säkerhetsbälte runt bilen med sensorer, små kameror och datorer ska enligt Bosch minska risken för olyckor. Vid ett olyckstillbud reagerar systemet mycket snabbare än vad som är möjligt för en människa. En annan säkerhetshöjande innovation på gång är ett elektroniskt bromssystem. Om några år lanserar Bosch även många andra intressanta nyheter som både sparar bränsle och minskar utsläppen.

Människan är den svagaste länken när det gäller att undvika bilolyckor. Det är främst reaktionstiden som sätter sina gränser. Det tar alldeles för lång tid innan bilförarens hjärna uppfattar vad som håller på att hända och ytterligare tid innan man agerar. Under dessa sekunder som går hinner det att hända mycket, i värsta fall en svår olycka.

Därför har Bosch sedan länge investerat stora resurser i utvecklingen av ett datastyrt säkerhetssystem som reagerar på olyckstillbud mycket snabbare än en människa. Systemet bildar ett virtuellt säkerhetsbälte av små radar- och kamerasensorer runt bilen som varnar bilföraren om andra fordon, cyklister eller fotgängare kommer för nära bilen. Systemet täcker bland annat bilens så kallade döda vinklar och varnar bilföraren om en bil ligger snett bakom vid ett filbyte.

Systemet ser till att hålla säkerhetsavståndet till framförvarande bil. Denna funktion finns redan i vissa dyrare bilmodeller. Om några år kan systemet även stoppa bilen om ett fordon eller annat hinder plötsligt kommer för nära framifrån. Om exempelvis en älg springer mot vägen så reagerar systemet omedelbart och stoppar bilen innan bilföraren ens hunnit uppfatta vad som höll på att hända.

Elektroniskt bromssystem
En annan nyhet, som Bosch lanserar om några år, är ett elektroniskt bromssystem (EHB). I dagens bilar finns en hydraulisk bromscylinder som tilldelar bromskraften när bilföraren trampar på bromspedalen. EHB-systemet fungerar helt elektroniskt. Vid bromsning skickar systemet signaler till den centrala bromsenheten som blixtsnabbt fördelar bromskraften individuellt till varje hjul. Systemet samarbetar med det låsningsfria ABS-systemet och stabiliseringssystemet ESP för att få en optimal bromseffekt.

För bilföraren innebär EHB att man inte behöver trycka bromspedalen med full kraft för att bromsa. Till exempel kan ABS-systemet aktiveras med bara ett lätt tryck på bromspedalen. EHB-systemets största fördel är att man alltid får en optimal och säker bromsning, oberoende av farten och väglaget.

Elektroniskt kylsystem – varm bil snabbt
Även inom motorteknik finns det fortfarande mycket att utveckla. Bosch ligger i slutfasen med ett elektroniskt kylsystem som har en eldriven vattenpump och datorstyrd bevakning av kylsystemet, i stället för en termostat som i dagens bilar.

Systemet ser till att motorn blir varm mycket snabbt efter en kallstart och att den aldrig blir varmare än den normala arbetstemperaturen oavsett motorbelastningen eller farten. Detta kommer att spara bränsle och minska avgasutsläppen, eftersom en kall motor drar betydligt mer bränsle och släpper mer miljöfarliga avgaser. Även motorslitaget blir mindre när motorn blir varm snabbare.

Starkare elsystem nödvändigt
Allt detta leder till att alltfler av bilens funktioner sköts elektroniskt. Detta i sin tur innebär att framtidens bil behöver betydligt mer ström än dagens bil som i genomsnitt förbrukar två kilowatt. Bosch beräknar att år 2010 förbrukar en normalstor personbil dubbelt så mycket ström, med belastningstoppar upp till 10 kilowatt. Därför krävs ett helt nytt, 42 volts elsystem.

Bosch håller på att utveckla ett intelligent, datastyrt 42 volts elsystem som automatiskt stänger av vissa av bilens funktioner som inte används för tillfället. På det sättet frigörs ström för funktioner med högre prioritet. Allt detta sker kontinuerligt utan att bilföraren märker något.

Elektronik och datorer tar alltså över allt mer i framtidens bil. Många av dessa innovationer som Bosch håller på att utveckla, kommer att serieproduceras om några år och monteras i nya bilar som då blir ännu säkrare, miljövänligare och bränslesnålare.

---

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire