Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
16/05-01   -   Pressmeddelande

EU kräver renare avgaser – effektivare insprutningssystem behövs

Utan ett effektivt bränsleinsprutningssystem går det inte att klara av kommande stränga EU-gränsvärden för avgasutsläpp. Nästa generationens direktinsprutningssystem för bensinmotorer, som Bosch håller på att utveckla, minskar förbrukningen med 20 procent och koldioxidutsläppen blir betydligt lägre. Även nya effektivare insprutningssystem för dieselmotorer är under utveckling.

Nya EU-gränsvärden för avgasutsläpp, Euro IV, träder i kraft år 2005. Enligt Bosch kommer det inte att vara något problem att uppfylla dessa krav, men framtida ännu strängare krav kommer att kräva bättre teknik där insprutningssystemet har en avgörande betydelse. Det var Bosch som 1952 lanserade det första insprutningssystemet för bensinmotorer och utan det hade det varit svårt att kunna minska förbrukningen och utsläppen till dagens nivåer.

Till nya VW Lupo FSI har Bosch utvecklat ett nytt DI-Motronic insprutningssystem som minskar förbrukningen med 15 procent. Även utsläppen av koldioxider och kväveoxider blir lägre. Detta system anger en ny standard när det gäller insprutningssystem för bensinmotorer.

20 procent lägre förbrukning
Ett ännu effektivare insprutningssystem, som ska minska förbrukningen med 20 procent, är på gång. Systemet har högtrycksmunstycken separat i varje cylinder, enligt samma princip som i en dieselmotor och en högtryckspump med integrerad kontrollenhet på cylinderhuvudet. Förbränningen blir därmed effektivare. För en personbil som väger 1.350 kilo och har en motor på 90 kilowatt, kommer koldioxidutsläppen att minska från 185 gram till 150 gram per kilometer.

Det går dock att komma ännu längre med hjälp av turbo-eller kompressorteknik, variabla ventiltider och med start/stopp funktion som redan finns i några småbilar. Då blir det möjligt att minska koldioxidutsläppen till 130 gram per kilometer. Med naturgas som bränsle kan koldioxidutsläppen bli 90 gram per kilometer och med en vätedriven motor går det att nå en nollgräns.

Ren dieselmotor
Inom dieselteknik för personbilar har det hänt mycket under de senaste åren, mycket tack vare Common Rail insprutningsteknik från Bosch. På tio år har partikelutsläppen minskat med 80 procent, koldioxidutsläppen med 90 procent och utsläppen av koloxider 97 procent.

Nästa generationens Common Rail insprutningssystem, som kommer i serieproduktion inom några år, har ett insprutningstryck på 1.800 bar när dagens system arbetar med 1.600 bars tryck. Resultatet blir ännu lägre förbrukning och utsläpp.

Dieselfordon med en totalvikt på högst 1.400 kilo kommer att klara av de strängare Euro IV avgasvärden utan ett partikelfilter, medan fordon som har en totalvikt på 1.400-2.000 kilo behöver det. Ännu tyngre fordon måste dessutom ha en speciell DeNOx katalysator. Både partikelfiltret och DeNOx katalysatorn styrs av Bosch dieselkontrollsystem (EDC).

Serieproduktionen av Common Rail startades 1997 och i dag använder de flesta stora biltillverkare detta system i sina dieselbilar. Efterfrågan på dieselbilar ökar stadigt samtidigt som dieselmotorerna blir bränslesnålare och miljövänligare.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire