Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
20/09-01   -   Pressmeddelande

Samarbete mellan Bosch och Michelin om integrerade dynamiska stabiliseringssystem


Robert Bosch GmbH, Stuttgart, och Michelinkoncernen, Clermont-Ferrand, har kommit överens om ett långsiktigt strategiskt samarbete för utveckling och försäljning av integrerade dynamiska stabiliseringssystem. Dessa system förbättrar säkerheten och tillförlitligheten hos bilen tack vare ett optimalt samspel mellan däck och bromsregleringssystem.

Samarbetsöverenskommelsen skall utgöra ramen för de bägge företagens framtida aktiviteter inom området integrerade dynamiska stabiliseringssystem. Samarbetet kommer att spänna över ett vitt fält - alltifrån forskning och utveckling till marknadsintroduktion. Bägge företagen har definierat arbetsområden, som öppnar möjligheter till vidare gemensam utveckling och synergieffekter såsom förbättrad bromsverkan och större mobilitet.

för kända skor på officiell butik på nätet.
Ett första gemensamt utvecklingsmål är att bilen med hjälp av Michelinsystemet PAX tillsammans med ESP (Electronic Stability Program) och brake-by-wire från Bosch förblir trafikduglig även vid däcktrycksförlust. Ett sådant integrerat system skall stå färdigt redan år 2004. Dessutom vill de bägge företagen gemensamt arbeta fram ett system klart för serieproduktion till år 2005, som genom en kombination av ett modifierat ESP-system och högeffektsdäck förkortar bromssträckan för personbilar med 15 procent.

Målet är att komponenterna till de gemensamt utvecklade systemen skall tillverkas hos Bosch respektive Michelin. För att snabbt fastställa standarder görs sedan de gemensamt utvecklade teknologierna tillgängliga för ytterligare leverantörer.

Michelin och Bosch har i årtionden varit ledande inom sina respektive affärsområden och har med sig sitt know-how i bagaget inför detta projekt. Michelin som marknadsledande på däck och specialist på fjädringssystem bidrar med know-how inom området däckteknik och integrering av sensorer i däck samt dynamisk stabilisering och ljuddämpning.

Michelin introducerade redan år 1946 radialdäcket, som sedan blivit världsstandard, och använder sedan 1992 silica vid däcktillverkning, vilket i dag är i allmänt bruk inom däckindustrin. Till de senaste innovationerna från Michelin hör PAX-systemet - lösningen för ökad mobilitet - som nu används i ett fordon som går i storserie, och "optimised contact patch"-konceptet, som erbjuder optimal kontaktyta för däcken även vid kurvtagning. Bägge dessa nyheter presenteras på IAA i Frankfurt.

Bosch som marknadsledande tillverkare av broms- och dynamiska stabiliseringssystem tillför sitt know-how inom områdena antiblockeringssystemet ABS och det elektroniska stabiliseringssystemet ESP. Redan år 1978 introducerade Bosch som första tillverkare ABS på marknaden och år 1995 inleddes serietillverkningen av det elektroniska stabiliseringssystemet ESP. Nu i år blir man så först i världen med tillämpningen av ett brake-by-wire- system i form av den elektrohydrauliska bromsen SBC för personbilar.

Med detta samlade know-how vill de bägge företagen gå i spetsen även för den framtida utvecklingen av integrerade dynamiska stabiliseringssystem och kunna erbjuda sina kunder, fordonstillverkarna, ytterligare säkerhet och mobilitet.

Bosch tillverkar fordonsteknik i 146 fabriker i 26 länder och nådde år 2000 med 140 000 medarbetare inom detta område en omsättning på 22,5 miljarder €. Boschdivisionen chassisystem, ledande tillverkare av bromssystem, sysselsätter 20 000 personer och nådde förra året en omsättning på ca fyra miljarder €.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire