Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
06/11-01   -   Pressmeddelande

Nykonstruerad för test av kraftigare generatorer:

Bosch start- och generatorprovbänk KPS 004

Med den modifierade och förbättrade start- och generatorprovbänken KPS 004, kan nu även kraftigare generatorer och spänningsregulatorer testas under förhållanden jämförbara med normal drift. Numera är generatorer med kapaciteter på upp till 150 Ampere snart standard även i mellanklassbilar. Testbänken är konstruerad för test av generatorer med kapaciteter på upp till 240 Ampere/14 Volt i 12-Volt system och 120 Ampere/28 Volt i 24-Volt system. Den är också väl förberedd för att möta den framtida utvecklingen inom fordonselektroniken. Förutom detta kan även startmotorer med en uteffekt på upp till 10 kilowatt testas med denna utrustning.

De tillbehör som inkluderas med testbänken, så som monteringsdetaljer, drivningar, utväxlingar och flänsar, möjliggör test av alla standard Bosch startmotorer och generatorer så väl som ett antal icke Bosch system. För övriga märken finns ett stort antal specialtillbehör att tillgå. Monteringstillbehören är även konstruerade så att man med lite handlag lätt kan skapa egna monteringslösningar till de mer udda varianterna. Testteknologin i KPS 004 fungerar för alla på marknaden förekommande startmotorer och generatorer.

Bosch kan också erbjuda nödvändig serviceinformation på tre olika cd-skivor för reparation av startmotorer och generatorer inom ramen för ESI[tronic]-mjukvaran. ESI[tronic] CD-K innehåller detaljerade reparationsinstruktioner för både startmotorer och generatorer. De specialverktyg som behövs för jobben finns på CD-T och alla eventuella reservdelar vid reparationer finns på CD-E.

I samband med de förbättringar som gjorts har Bosch tekniker också utrustat testbänken KPS 004 med en ny displayteknologi. De uppmätta värdena för rotationshastigheter, elektriska strömmar och spänningar visas ny tydligt på lätt avläsbara digitala instrument. Genom montering med fjäderupphängning skyddas mätinstrumenten emot vibrationer.

KPS 004, som nu finns tillgänglig på världsmarknaden baseras på pålitlig väl beprövad Boschteknologi som t.ex., med en trefas växelströmsmotor och frekvensomvandlare, inkluderar steglöst variabel hastighetskontroll av generatorer. En automatisk blockering förhindrar ofrivillig start av drivmotorn. Några praktiska detaljer som också förtjänar att nämnas är bl.a. pedalen för aktivering av bromsen vid startmotortest, ljussignalmarkering av teststegen och förvaringslåda för smådetaljer. KPS 004 är precis som sina föregångare byggd med beprövad teknologi och har hög funktionalitet i det dagliga verkstadsarbetet.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08-750 16 18


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire