Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
26/03-02   -   Pressmeddelande

Blaupunkt - första leverantör i Skandinavien av fullteckningskarta till GPS-navigation

Blaupunkt som första leverantör i Skandinavien lanserar ny digital vägkarta - "Skandinavien DX 2002". CD-ROM skivan är en omfångsrik och aktuell digital vägkarta för bilens navigationssystem som innehåller bland annat över 1000 stads- och ortskartor.

I den nya versionen har innehållet jämfört med version 2001/2002 utökats avsevärt. Den omfattar hela vägnätet i Danmark, Sverige och Norge. Ytterligare över 500 städer med sammanlagt över 6 miljoner invånare och cirka 42.000 nya mål har man kompletterat med. Skivan täcker upp ett område med hjälp av detaljerade stadsdelskartor med ca 18,7 miljoner innevånare.
En annan nyhet är att man nu även kan finna husnummer i många städer samt att vägvalsrekommendationer nu även finns på svenska. Produkten innehåller även enkelriktningar, broar, tunnlar, reglerade korsningar, topografisk information (vattendrag, sjöar, parker m.m.), tågförbindelser Danmark-Sverige-Norge.

Denna CD-ROM innehåller TMC-koder (Traffic Message Channel). Med hjälp av dessa data kan navigeringssystemet dynamiskt beräkna körsträckan med hänsyn till aktuell trafiksituation på motorvägsnätet. Övrig information på den nya vägkartan för att nämna några exempel är ca 80 flygplatser, 1.300 tågstationer, 1.900 hotell, ca 200 sjukhus, 6.600 bensinstationer, över 1000 parkeringsplatser och 4.500 restauranger.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08-7501534


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire