Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/06-05   -   Pressmeddelande

Vägen till "den sensitiva bilen": Säkrare och suveränare fram till målet med förarassistanssystem från Bosch

- Elektronisk support vid parkering
- Adaptive Cruise Control (ACC) vidareutvecklat
- Förutseende säkerhetssystem Predictive Safety Systems
- Nytt Boschkoncept: CAPS kombinerar aktiva och passiva säkerhetssystem

Snart blir det möjligt att på ett tidigt stadium upptäcka, tolka och identifiera farliga situationer runt bilen med hjälp av sensorer och elektroniska system. "Med elektronisk registrering av fordonets omgivning kan många nya förarassistanssystem förverkligas", säger dr Rainer Kallenbach, ansvarig för förarassistanssystem inom ledningen för affärsområdet Fordonselektronik hos Bosch, på en presskonferens för motorjournalister som företaget arrangerade i Boxberg i början av juni.

Ett exempel: Den semiautonoma parkeringsassistenten från Bosch kan i fram¬tiden underlätta parkering. Den mäter storleken på en parkeringslucka och före¬slår lämpliga rattmanövrar för föraren. Produkten blir klar för serieproduktion år 2007. I ett vidare utvecklingssteg kallat Park Steering Control övertar systemet dessutom de beräknade rattmanövrarna via en elektroniskt styrbar servostyrning.

Vidare har Bosch utvecklat funktionen hos det nuvarande förarassistans¬systemet Adaptive Cruise Control (ACC). Förutom att hålla ett säkerhets¬avstånd till framförvarande fordon vid hastigheter över 30 km/h kommer detta så kallade ACCplus-system även att fungera under denna hastighetsgräns och i stop-and-go-trafik automatiskt bromsa fordonet till stillastående. "Det är föraren som avgör om fordonet skall starta igen efter stoppet eller ej", förklarar Kallenbach, "för ACC skall – som alla assistanssystem från Bosch – inte spela förmyndare åt föraren utan fungera som en avlastning". ACCplus går i serie år 2006.

Videosensorer kommer inom en snar framtid att spela en central roll, till exempel i system för körfältsidentifiering. Om fordonet oavsiktligt hamnar utanför sitt körfält varnar systemet föraren. Ytterligare möjliga användnings¬områden är förbättrad sikt vid mörkerkörning, identifiering av vägmärken, identifiering av andra fordon eller av hinder i körbanan.

För att minska antalet olyckor vidareutvecklar Bosch de komfortorienterade förarassistanssystemen mot produktgruppen förutseende säkerhetssystem Predictive Safety Systems (PSS). Det första utvecklingsstegen är Predictive Brake Assist (PBA). Om ACC märker av en kritisk trafiksituation lägger systemet omärkligt an bromsbeläggen mot bromsskivorna och förbereder bromsassistenten på en eventuell nödbromsning. Detta system gick för första gången i serie år 2005 i Audi A6. I det andra utvecklingssteget kompletteras PBA med fler funktioner: Predictive Collision Warning (PCW) varnar föraren i god tid för kritiska situationer. Detta system kommer i serietillverkning hos Bosch år 2006. Det tredje utvecklingssteget med beteckningen Predictive Emergency Brake (PEB) löser ut en automatisk nödbromsning om föraren inte reagerar alls eller inte reagerar tillräckligt snabbt på tidigare varning. "På så sätt kan kollisionsenergin minskas väsentligt", enligt Kallenbach. Bosch planerar en introduktion av dessa system 2009.

Vidare har Bosch startat programmet CAPS (Combined Active and Passive Safety) för att knyta samman alla aktiva och passiva säkerhetssystem. Om exempelvis det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® identifierar ett kör¬dynamiskt kritiskt tillstånd aktiveras passiva säkerhetssystem som bältes¬sträckaren. Kallenbach är säker: "Tillsammans med sensorerna som registre¬ringar fordonets närmaste omgivning öppnar CAPS ytterligare potential för att reducera antalet olyckor och minska deras svårighetsgrad".

Bosch i Sverige representeras av fyra bolag. Robert Bosch AB är ett helägt dotterbolag till Robert Bosch GmbH i Stuttgart, Tyskland. Bosch levererar system och komponenter till den svenska lastvagns- och bilindustrin. Verksamheten i Sverige omfattas också av försäljning och marknadsföring av bilprodukter på eftermarknaden, el-verktyg samt Blaupunkt bilstereo. Bosch Rexroth AB – Industriell automation, Bosch Siemens AB - vitvaror/hushållsprodukter och Bosch Security Systems – anläggningssäkerhet och kommunikationstjänster.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire