Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/06-05   -   Pressmeddelande

För starka, snåla och rena bensinmotorer - 2:a generationen direktinsprutade bensinsystem DI-Motronic från Bosch

Kombination av direktinsprutning och turboladdning
Piezoinjektorer för framtida strålstyrda insprutningsprocesser
Var femte såld bensinmotor 2008 utrustad med direktinsprutning

Kombinationen direktinsprutning från Bosch och turboladdning kommer – som tidigare dieseln – att ha ett avgörande inflytande på marknaden för bensin¬motorer. Dr Rolf Leonhard, utvecklingsansvarig inom affärsområdet Bensin¬system hos Bosch, på en presskonferens för motorjournalister som företaget arrangerade i Boxberg i början av juni: "De nya DI-bensinmotorerna löser mål¬konflikten mellan kördynamik och bränsleförbrukning och imponerar genom sitt höga vridmoment i undre varvtalsområdet med fortsatt körglädje". Det högre vridmomentet är ett resultat av synergier mellan direktinsprutning, laddning och variabla ventilstyrtider.

För bensinmotorer utgör det direktinsprutade DI-Motronic-systemet från Bosch det effektivaste enskilda bidraget för reducering av bränsleförbrukningen. Genom downsizing och direktinsprutning med homogen förbränning – lambda = 1 – kan förbrukningen reduceras med ca 15 procent. Denna förbättring eftersträvas även alternativt utan downsizing med hjälp av det strålstyrda förbränningsförfarandet och skiktladdning. Ytterligare potential att minska förbrukningen erhålls genom en kombination av strålstyrt DI-förbränningsförfarande med turboladdning och genom innovativa start-stopp-system som DI-direktstart från Bosch.

Motorer med direktinsprutade bensinsystem uppfyller redan idag Sulev-lagens (Super Ultra Low Emission Vehicle) stränga gränsvärden för utsläpp på USA-marknaden. Även de gränsvärden enligt en framtida EU-5-norm som diskuteras i Europa är ekonomiskt genomförbara med detta koncept. Bosch har för direkt¬insprutning utvecklat en ny upphettningsstrategi för katalysatorn. Kostnaderna för hela systemet bestående av motor, motorstyrning och avgassystem ligger för DI-bensinmotorn därför på samma nivå som för ett system med enkel insprutning i insugningsrör.

Den 2:a generationen DI-Motronic går i serie i slutet av 2005. Framtida bensin¬motorer blir därmed ännu starkare, snålare och renare. Den vidareutveck¬lade direktinsprutningen karaktäriseras av nya högtrycksinsprutningsventiler med flerhålsmunstycken, en förbättrad encylinders högtryckspump samt optimerad motorstyrning. Injektorerna hos den 2:a generationens DI-Motronic är konstrue¬rade för högre bränsletryck upp till 200 bar i stället för hittillsvarande 120 bar. För de magnetstyrda injektorerna finns det flerhålsventiler med olika konfigurationer.

Bosch utvecklar även piezoinjektorer speciellt för framtida strålstyrda DI-förbrän¬ningsförfaranden, som även de är konstruerade för ett bränsletryck på 200 bar. Dessa injektorer karaktäriseras av ytterst korta reaktionstider och ger på så sätt utrymme för mycket flexibla insprutningsstrategier. En nyutvecklad encylindrig högtryckspump alstrar det nödvändiga trycket i bränsleledningen. Pumpen drivs via en extra kam på kamaxeln och har endast två hydrauliska anslutningar: Inkommande bränsleledning och förbindelsen till bränslefördelningsröret (högtrycks¬rail). Den nya högtryckspumpens effektförbrukning är lägre och den är dessutom mindre och lättare. Så här säger Leonhard om motorstyrningen och applikationen av systemet: "Bosch har för motorstyrning utvecklat koncept och funk¬tioner för alla nu aktuella DI-förbränningsförfaranden och motorer. Den omfattande systemoptimeringen av DI-Motronic förenklar omställningen av traditionella bensinmotorer till bensindirektinsprutning".

Leonhard förutspår en lika stor marknadsframgång för bensindirektinsprutning som för dieseldirektinsprutning. Redan år 2008 kommer var femte såld bensin¬motor i Europa att vara utrustad med direktinsprutning. Omkring hälften av dessa kommer att ha en turboladdare. Leonhard sammanfattar: "Konceptet med bensin¬direktinsprutning med turboladdning kommer i framtiden att - på ett globalt plan - konsolidera bensinmotorns nuvarande marknadsledande roll".

Bosch i Sverige representeras av fyra bolag. Robert Bosch AB är ett helägt dotterbolag till Robert Bosch GmbH i Stuttgart, Tyskland. Bosch levererar system och komponenter till den svenska lastvagns- och bilindustrin. Verksamheten i Sverige omfattas också av försäljning och marknadsföring av bilprodukter på eftermarknaden, el-verktyg samt Blaupunkt bilstereo. Bosch Rexroth AB – Industriell automation, Bosch Siemens AB - vitvaror/hushållsprodukter och Bosch Security Systems – anläggningssäkerhet och kommunikationstjänster

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire