Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
19/12-06   -   Pressmeddelande

Haninge får stimulansmedel för uppsökande arbete

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat socialnämnden i Haninge 1, 1 miljoner som stimulansmedel för att utveckla vården för missbrukare. Pengarna ska användas till att fortsätta ytterligare ett år med projektet "Uppsökande arbete bland vuxna missbrukare" som pågått sedan våren 2006.

Två uppsökare har anställts för att bedriva uppsökande arbete på kvällar och helger, i offentliga miljöer i syfte att upptäcka, förhindra och förebygga missbruk. Uppsökarna har i uppdrag att särskilt uppmärksamma gruppen unga kvinnor med begynnande eller etablerat missbruksmönster. Med stimulansmedlen från Länsstyrelsen kan det uppsökande arbetet forstätta bedrivas även under 2007.

Det uppsökande arbetet är första länken i socialförvaltningens vårdkedja för missbrukare.

För mer information kontakta sektionschef Gunilla Burefalk 08/606 71 12.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08/606 71 12


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire