Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
03/01-07   -   Pressmeddelande

Lysande precision från Bosch

Med några få knapptryckningar kan du med denna lasermätare mäta avstånd, arealer och omkretser – snabbt och med en millimeters noggrannhet.

På 15 meters avstånd riskerar du bara ett fel på plus/minus 2 mm – en minimal felmarginal som knappt går att undvika med många andra mätredskap. Lasermätaren är ungefär lika stor som en miniräknare. Laserstrålen fångar mätobjektet med en röd lysande fläck som växer något beroende på vilket avstånd mätningen sker på – från 1 – 1,5 cm i diameter. Det betyder att man alltid kan se laserpunkten utan att behöva anstränga sig.

Avståndsmätning med laserstrålar har varit känt under många år, men funktionen får ständigt nya möjligheter. I denna modell från Bosch har vi lagt vikten på en anspråkslös och handvänlig utformning och på de uppgifter som den ska kunna lösa. Det ska vara enkelt, snabbt och bekvämt.

PLR 30 kan mäta sträckor på mellan 20 cm och 30 meter och så mäter den både ytor och omkretser. På en stor, lättavläst display visas en rektangel där först den ena sidan blinkar för mätning och sedan den andra. När båda sidorna har mätts kan man läsa av arealen. På samma sätt, men genom att mäta tre sidor i en rumslig figur, får man reda på ett rums volym.

Avståndsmätaren kan hållas i handen, men det är alltid bäst att ställa den på en yta eller hålla den in till en yta före mätning. På det viset hålls den helt stilla och mätningen, som har sin nollpunkt vid avståndsmätarens bottenyta, blir helt exakt. Från det att laserstrålen aktiveras tills den slocknar av sig själv tar det ca 15 sekunder. Annars släcker man den manuellt.


Lasermätaren väger 250 gram och den fås i en liten praktisk mjuk väska.

###

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 250 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2005 till en omsättning på 42 miljarder euro. Företaget grundades 1886 i Stuttgart som "verkstad för finmekanik och elektroteknik" av Robert Bosch (1861-1942). I dag omfattar koncernen ett globalt nätverk av tillverkning, distribution och kundtjänster i 270 dotterbolag med fler än 12 000 representationsställen i över 140 länder. Bosch i Sverige (www.bosch.se) sysselsätter cirka 1300 medarbetare.

Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i affärsverksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av den inte vinstdrivande stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägandefunktioner utövas inom Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
Kista, Sverige

  +45 44 89 84 25


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire