Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
31/01-07   -   Pressmeddelande

KY-myndigheten godkänner knappt 100 nya utbildningar som efterfrågas av näringslivet

Styrelsen för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har idag fattat beslut om att bevilja 97 nya kvalificerade yrkesutbildningar (KY) som ska starta under hösten 2007 eller våren 2008. De nya utbildningarna motsvarar omkring 2 500 studieplatser och ett statsbidrag på cirka 150 miljoner kronor. Totalt finns nu cirka 700 kvalificerade yrkesutbildningar runt om i landet som motsvarar ett statsbidrag på cirka 1,2 miljarder kronor.

Utbildningarna kommer att drivas på flera håll i landet och inom en mängd olika branscher. Men samtliga utbildningar har det gemensamt att man i ansökan har kunnat visa på en reell efterfrågan av en specifik kompetens samt att de motsvarar de kvalitetskriterier som gäller för godkännande av en utbildning. De beviljade utbildningarna spänner över vitt skilda områden såsom geografiska informationssystem, flashprogrammering, skogsbruk, shoppingturism, hudvård, processteknik med mera.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har i årets ansökningsomgång, som avslutades den 15 november, fått in närmare 370 ansökningar om att få starta utbildning. Ansökningarna motsvarar omkring 10 000 platser.

De viktigaste kriterierna för att få starta en KY-utbildning är att det finns tydligt behov och en efterfrågan för den kompetens som utbildningen leder till samt att det finns representanter för arbetslivet som medverkar och engagerar sig i utbildningen. Men myndigheten bedömer även en blivande utbildningsanordnares organisationsförmåga, kvalitetssäkringssystem och jämställdhetsarbete.

– I år är vårt utrymme att bevilja nya utbildningar begränsat. Endast 25 % av ansökningarna har kunnat prioriteras. Normalt motsvarar omkring hälften av alla ansökningar våra kvalitetskrav. Det innebär att vi dessvärre måste säga nej till många bra utbildningar, säger Sonja Eriksson, generaldirektör.

Merparten av de beviljade ansökningarna finns inom områdena teknik, ekonomi och vård.

– Det viktiga är att vi med KY-utbildningar fyller ett behov av en specifik kompetens som gör att företag kan satsa och bidra till tillväxt. Vi ser en tydlig efterfrågan på kompetens inom bland annat försäljning och inom vissa nischer inom IT. Men vi kan också se en växande efterfrågan inom energiteknik som till exempel vindkraft och värmepumpar, säger Sonja Eriksson.

Utvecklingen för kvalificerad yrkesutbildning har varit mycket positiv och omfattar cirka 18.000 årsstudieplatser. Den senaste uppföljningen som gjordes i höstas visar att cirka åtta av tio får jobb eller startar eget efter en avslutad KY-utbildning.

Läs mer om samtliga beviljade utbildningar på www.ky.se

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 48 Hässleholm, Sverige

  +46 451 426 73, mobil +46 730 76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire