Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
23/02-07   -   Pressmeddelande

Haninge kommun vann i Högsta domstolen

Doctus Gymnasieutbildning AB (Doctus) stämde 2004 Haninge kommun i tingsrätten och yrkade att Haninge kommun skulle betala 136 424 kr jämte ränta till Doctus. Doctus, som är en fristående gymnasieskola, hävdade att de hade rätt få betalt för de extra kostnader de ansåg sig ha i sin utbildning.

Haninge kommun hävdade å sin sida att man fastställt bidraget på samma grunder som till egen verksamhet i enligt med vad lagen föreskriver, och att det är hemkommunen som har att bestämma bidragets storlek.

Tingsrätten dömde i nov 2005 till Haninge kommuns fördel. Doctus talan avvisades. Målet överklagades till Svea Hovrätt som avvisade överklagandet och fastställde tingsrättens dom. Doctus begärde då prövningstillstånd hos Högsta Domstolen som nu avvisat detta. Målet är därmed slutligt avgjort och Doctus skall till Haninge kommun betala 28500 kr jämte ränta för nedlagda rättegångskostnader. Haninge kommun har i ärendet haft en jurist från Sveriges Kommuner och Landsting som ombud.

För ytterligare information kontakta gymnasiechef Per-Åke Olsson 08 606 83 75 alternativt
per-ake.olsson@haninge.se

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 83 75


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire