Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
13/03-07   -   Pressmeddelande

BMW 1-serie med ny miljövänligare startmotor från Bosch

Start/stoppsystem reducerar förbrukning och emissioner

- Påtaglig reduktion av förbrukning och koldioxidutsläpp i stadstrafik
- Mycket kostnadseffektivt
- BMW-system med startmotor från Bosch går i serie i mars

Bosch har utvecklat ett start/stoppsystem som slår av motorn när fordonet står stilla, exempelvis i köer eller vid rödljus.

"I stadstrafik reducerar tekniken bränsleförbrukningen påtagligt. Detta och andra system som Bosch erbjuder hjälper till att minska koldioxidavgaserna ytterligare", kommenterar Dr. Volkmar Denner, styrelseledamot i Bosch.

De första varianterna av BMW:s 1-serie kommer att utrustas med systemet som standard fr.o.m. mars 2007. Bosch levererar nyckelkomponenten; en startmotor som har utvecklats speciellt för applikationen.

Stigande bränslepriser, allt strängare avgaskrav och målet att ytterligare
reducera koldioxidutsläppen kräver innovativa lösningar av hela bilindustrin. Ett kostnadseffektivt sätt att spara resurser och miljö är Bosch Smart Electronic
Start/Stop System. Det stänger av motorn när fordonet står stilla och
startas automatiskt när föraren vill köra vidare, exempelvis genom
att trycka ned kopplingen.

I mätcykeln ECE15, som ingår i den nya europeiska körcykeln NEDC (New European Driving Cycle), kunde tolv stopp på vardera 15 sek registreras under en sträcka av 7 km. Vid en sådan färd minskar Boschsystemet bränsleförbrukningen och koldioxidemissionerna med upp till 8% beroende på fordon. Om stoppen är längre kan det faktiska besparingen i koldioxidemissioner och bränsleförbrukning ligga betydligt högre.

För start/stopp-konstruktionen från Bosch har utvecklarna konstruerat en
speciellt anpassad startmotor. Företaget producerar den batterisensor som krävs för att känna av batteriets laddningsstatus och överföra informationen via energistyrsystemet.
"I systemet har Bosch samlat kompetensen för drivrem, energistyrning och startmotorteknik för att utveckla dess kontrollfunktion" säger Dr. Volkmar Denner.

I förhållande till alternativa system övertygar det genom sin kostnadseffektivitet då ytterligare anpassning av drivrem och motor inte är nödvändig. Antalet starter som startmotorn kan utföra, dvs. dess livslängd, har ökat markant. Startmotorns starkare elektromotor, tystare och förstärkt enkelspårsmekanik garanterar säker, snabb och tyst start. Trots sitt utökade funktionsregister är startmotorn kompakt och integreras lika enkelt i fordonet som andra startmotorer.

###

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 260 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2006 till en omsättning på 43,7 miljarder euro. Företaget grundades i Stuttgart 1886 som "Verkstad för finmekanik och elektroteknik" av Robert Bosch (1861-1942). Idag omfattar koncernen ett nätverk av tillverkning, försäljning och kundtjänst med ca 300 dotterbolag och mer än 13 000 Bosch Serviceverkstäder i över 140 länder. Bosch i Sverige (www.bosch.se) sysselsätter ca 1300 medarbetare.

Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av välgörenhetsstiftelsen Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Box 1154
164 26 Kista, Sverige

  +46 8 7501500


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire