Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
30/08-07   -   Pressmeddelande

Tillgänglighetspriset 2007– vad är det?

Jo, det är så att tack vare tillgänglighetspriset kan Du få uppmärksamhet, diplom och pengar!! Genom detta pris vill kommunen uppmuntra sådant som leder till ett samhälle där alla kan delta oavsett vilken funktionsförmåga man har. Priset har funnits sedan 2005, så årets pris blir det tredje i ordningen.

Några av de insatser som belönats tidigare har bl a handlat om att arrangera idrottsaktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar, att i sin verksamhet ha ett bra bemötande och fysisk tillgänglighet för funktionshindrade. Eldsjälar som genom olika typer av verksamhet – ibland även ideellt – målmedvetet och uthålligt engagerat sig för funktionshindrade har också premierats. Det kan alltså handla om att göra verksamhet, funktioner, lokaler, information m m tillgänglig för alla.

Att öka tillgängligheten kommer givetvis även personer som inte har funktionshinder till del. Tänk t ex på om du bär tunga matkassar i båda händerna, då underlättar det om det finns en automatisk dörröppnare eller dyl. Alla som någon gång tagit sig fram med barnvagn vet hur det kan vara om det är inte är fysiskt tillgängligt.

Möjliga pristagare är såväl till fysiska som juridiska personer som utför eller har utfört insatser för att öka tillgängligheten i samhället. Insatserna ska vara utförda inom Haninge kommun och pristagaren belönas med ett diplom och en prissumma om högst 50 000 kronor. Nomineringar ska skickas in senast den 31 oktober till:

Haninge kommun
Handikapprådet
136 81 Haninge Kommun

Om du vill e-posta nomineringar görs det till:
pia.kollin@haninge.se

I kommunens reception på Rudsjöterrassen 2 i Handen kan man också lämna in nomineringar.

För mer information, vänligen kontakta Pia Kollin, tillgänglighetsrådgivare i Haninge kommun. Tel 08-606 74 27

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 74 27


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire