Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
16/10-07   -   Pressmeddelande

Nya KY-utbildningar för start våren 2008

Nu är det klart vilka KY-utbildningar som får starta våren 2008. Senare i höst prioriteras de utbildningar som ansökt om få starta hösten 2008. Totalt ska KY-myndigheten välja ut cirka 20 procent av alla ansökningar som får bli nya KY-utbildningar.

Styrelsen för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har idag fattat beslut om att bevilja sju nya kvalificerade yrkesutbildningar (KY) som ska starta under våren 2008. De nya utbildningarna motsvarar cirka 180 nya studieplatser och ett beräknat statsbidrag på totalt cirka 40 miljoner kronor. Urvalet bygger på de 40 ansökningar om att bedriva KY-utbildning med start våren 2008 som lämnats in till myndigheten.

De nya utbildningarna finns främst inom områdena teknik/tillverkning och ekonomi/administration.

För de återstående cirka 500 ansökningarna pågår bedömningsarbetet och beslut om vilka som får starta hösten 2008 fattas i december 2007. Totalt ökade antalet ansökningar om att bedriva KY-utbildning med drygt 40 procent jämfört med 2006. Ansökningarna motsvarar en volym på cirka
14 500 utbildningsplatser.

- Vi räknar med att bevilja ansökningar för både vår- och höststart motsvarande cirka 2.500 platser eller knappt hundra nya utbildningar, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

Nu finns drygt 800 kvalificerade yrkesutbildningar runt om i landet, vilket motsvarar ett statsbidrag på cirka 1,2 miljarder kronor.

De viktigaste kriterierna för att få starta en KY-utbildning är att det finns tydligt behov och en efterfrågan för den kompetens som utbildningen leder till samt att det finns representanter för arbetslivet som medverkar och engagerar sig i utbildningen. Men myndigheten bedömer även en blivande utbildningsanordnares organisationsförmåga, kvalitetssäkringssystem och jämställdhetsarbete.

– Vårt utrymme att bevilja nya utbildningar är begränsat. Jag räknar med att vi kommer att kunna bevilja ungefär 20 procent av alla ansökningar. Normalt motsvarar omkring hälften av ansökningarna våra kvalitetskrav. Det innebär att vi dessvärre måste säga nej till många bra utbildningar, säger Sonja Eriksson.

Utvecklingen för kvalificerad yrkesutbildning har varit mycket positiv och omfattar cirka 18.000 årsstudieplatser. Den senaste uppföljningen som gjordes i höstas visar att cirka åtta av tio får jobb eller startar eget efter en avslutad KY-utbildning.

Läs mer om samtliga beviljade utbildningar på www.ky.se

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 31 Hässleholm, Sverige

  0451-426 73, 0703-76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire