Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/10-07   -   Pressmeddelande

Danska regeringen hotar torsken i Östersjön

I nästa vecka börjar förhandlingarna i EU om torskkvoterna i Östersjön. Den vetenskapliga rådgivningen har slagit larm och rekommenderat omedelbart fiskestopp för att rädda torsken men den danska fiskeministern vill istället öka fisket.

Den danska regeringen kräver i förhandlingarna 15 procent ökat fiske i det östra beståndet (öster om Bornholm). Det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som förser EU-kommissionen med vetenskapliga bedömningar av fiskbestånden har konstaterat att det östra torskbeståndet i Östersjön befinner sig i ett mycket allvarligt läge utanför biologisk säkra gränser, dvs. beståndet riskerar att krascha helt, och fisket bör därför stoppas helt under tre år.

– Den danska ministern Eva Kjer Hansen är chockerande okunnig om den mycket allvarliga situation som torskbeståndet befinner sig i. Om hennes förslag skulle gå igenom skulle det redan mycket allvarliga läget för torsken och för hela ekosystemet förvärras ytterligare. Dessutom riskerar överfisket hela fiskenäringens framtid, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i Sverige.

ICES varnar nu också för att det västra beståndet (väster om Bornholm) är illa ute på grund av för hårt fiske. Därför rekommenderar ICES en halvering av fisket i västra beståndet. EU-kommissionen vill inte gå så långt som ICES utan föreslår inför förhandlingarna minskningar av fisket med 23 procent i östra beståndet och 33 procent i det västra.

Naturskyddsföreningen skriver i ett brev till den svenska fiskeministern Eskil Erlandsson att den svenska regeringen måste verka för att de vetenskapliga rekommendationerna följs.

– Om kvoterna blir större än de som Kommissionen nu föreslagit måste det betraktas som ett allvarligt misslyckande för den svenska regeringen. Allt annat än en mycket kraftig nedskärning av kvoterna är oacceptabelt, säger Klas Hjelm havs och fiskeansvarig på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen skriver i brevet att om fiskebestånden ges möjlighet att återhämta sig så skulle det kunna ge betydligt större avkastning i framtiden och med en välmående fiskesektor som resultat. Naturskyddsföreningen påpekar också att fiskeflottan har en överkapacitet på 40 procent och att Sverige måste ta sin del av ansvaret för att minska fiskeflottan och förstärka kontrollen av fuskfisket.

Läs hela brevet till den svenska fiskeministern:
http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/torskbreverlandsson.pdf

För mer fakta:
http://www.naturskyddsforeningen.se/verksamhet/kust-hav/fiske.cfm
http://www.ices.dk/

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Klas Hjelm, chef naturvårdsavdelningen 070-208 23 91
klas.hjelm@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Pressekontakter


Företag

Naturskyddsföreningen
Box 4625
116 91 Stockholm, Sverige

  +46706554619


Ta emot nyheter från Naturskyddsföreningen per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire