Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
03/12-07   -   Pressmeddelande

Nio av tio KY-studenter får jobb eller startar eget efter examen

Den senaste undersökningen av hur det går för KY-studenter efter utbildningen visar att hela 89 % av dem som tar examen får jobb eller startar eget. Det är en förbättring jämfört med förra årets undersökning med åtta procentenheter. Av dem som har jobb eller startat eget säger 82 % att arbetet helt eller delvis finns in om det område som utbildningen är inriktad mot.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning undersöker varje år hur det går för studenter som avslutat en kvalificerad yrkesutbildning (KY). Det visar sig att den mycket positiva trenden för KY som utbildningsform håller i sig.

- Vi är mycket nöjda med resultatet. Naturligtvist påverkas resultatet till en del av att det är högkonjunktur i landet just nu, men jag är övertygad om att kvalificerad yrkesutbildning står sig bra på arbetsmarknaden, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

Undersökningen, som är en urvalsundersökning, har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) under hösten 2007 och omfattar drygt 6 000 studenter som tog KY-examen under 2006. Telefonundersökningen har genomförts med ett urval på 1 500 individer och svarsfrekvensen är 76 %. Undersökningen går inte full ut att jämföra med tidigare års undersökningar eftersom frågeställningarna delvis förändrats.

I undersökningen uppger 11 % att de var arbetslösa före sin KY-utbildning. Resultatet visar att 4 % är arbetslösa efter KY-examen.

Årets resultat visar att 85 % har arbete och 4 % driver eget företag. Dessa siffror har jämförts med dem som tagit en KY-examen från förra årets undersökning. Andelen studenter i förvärvsarbete har ökat med tio procentenheter och andelen som driver eget företag har minskat med två procentenheter.

- Det går fort för KY-studenter att få jobb. Inom en månad efter utbildningen hade närmare 80 % fått jobb, säger Sonja Eriksson.

När det gäller att ha jobb inom det område som utbildningen leder till uppger 82 % att de helt eller delvis arbetar inom rätt område. Bäst träffsäkerhet visar områdena transport, bygg, teknik & tillverkning samt hälso- och sjukvård. Inom områdena miljövård, pedagogik och säkerhet är träffsäkerheten – det vill säga andel som arbetar inom det område de är utbildade för – betydligt lägre.

Ytterligare resultat från SCB-undersökningen kommer att publiceras i en separat rapport under januari 2008 samt i myndighetens årsredovisning.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 31 Hässleholm, Sverige

  +46 451 426 73, mobil +46 730 76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire