Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
12/12-07   -   Pressmeddelande

97 nya KY-utbildningar beviljade för 2008

Styrelsen för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har idag fattat beslut om att bevilja 97 nya kvalificerade yrkesutbildningar (KY) som ska starta under 2008.

Årets ansökningsomgång för att bedriva KY-utbildning är nu avslutad. Knappt 100 nya utbildningar har beviljats. De nya utbildningarna omfattar drygt 2 500 studieplatser och ett statsbidrag på i genomsnitt 210 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Totalt finns nu omkring 800 KY-utbildningar runt om i landet som motsvarar ett statsbidrag på cirka 1,2 miljarder kronor årligen.

KY-myndigheten har i årets ansökningsomgång, som avslutades den 5 september, fått in närmare 540 ansökningar om att få starta utbildning, vilket är en ökning med drygt 40 % jämfört med tidigare år. Ansökningarna motsvarar drygt 14 000 årsstudieplatser. De viktigaste kriterierna för att få starta en KY-utbildning är att det finns tydligt behov och en efterfrågan för den kompetens som utbildningen leder till samt att det finns representanter för arbetslivet som medverkar och engagerar sig i utbildningen.

- Liksom förra är vårt utrymme att bevilja nya utbildningar mycket begränsat. Endast 17,5 procent av ansökningarna har kunnat beviljas. Vi har tvingats säga nej till många bra nya utbildningar, men också väl fungerade utbildningar som redan pågår och visar gott resultat. Det är mycket olyckligt att utrymmet inte är större, säger Sonja Eriksson, generaldirektör.

Merparten av de beviljade ansökningarna finns inom områdena teknik/tillverkning, ekonomi/administration/försäljning, hälso- och sjukvård/socialt arbete och samhällsbyggnad/byggteknik. Trots det begränsade utrymmet har det tillkommit några utbildningar inriktade mot nya yrkesroller som inte funnits inom KY tidigare, till exempel begravningsentreprenör, flygtekniker, vindkrafttekniker och tågreparatör.

- Intresset för KY som utbildningsform är just nu mycket stort. Många branscher har svårt att hitta kompetenta medarbetare. Genom att rekrytera KY-studenter får företagen tillgång specifik kompetens som gör att de kan satsa och bidra till tillväxt, säger Sonja Eriksson.

Utvecklingen för kvalificerad yrkesutbildning har varit mycket positiv och omfattar drygt 18 000 årsstudieplatser. Den senaste uppföljningen som nyligen gjorts av Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att nio av tio KY-studenter får jobb eller startar eget efter examen. Av dessa arbetar 82 % helt eller delvis inom det område som utbildningen leder till. Närmare 80 % av dem som fått jobb fick inom en månad efter examen.

Läs mer om samtliga beviljade utbildningar och bakgrunden till myndighetens bedömning av ansökningarna på www.ky.se

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 31 Hässleholm, Sverige

  0451-426 73, 0703-76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire