Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
30/01-08   -   Pressmeddelande

2007 års JIM-pristagare är utsedda

Juryn för årets JIM-pris har nu utsett 2007 års pristagare. Priset delas i år av två personer som får 12 500 kronor vardera för sina mångfaldsfrämjande insatser. Pristagarna är kvinnojouren i Haninge med dess ordförande Anja Malmsten, samt Stefan Lundstedt, initiativtagare till Haga Forum. Pristagarna tar emot priset vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari i Haninge kulturhus.

Kvinnojouren
Kvinnojouren gör en mycket viktig insats mot det våld som kvinnor utsätts för bl a genom att erbjuda kvinnorna stöd och boende. Utan kvinnojouren i Haninge skulle många fler kvinnor möta en mycket farlig miljö med upprepat våld. Juryn har därför valt att ge Haninge kvinnojour 12 500 kronor från JIM-priset.

– Vi är jätteglada för priset! Mäns våld mot kvinnor är det yttersta beviset på bristande jämställdhet i samhället. Det känns därför jättebra att Haninge kommun uppmärksammar kvinnojourens arbete. Det är en uppmuntran för oss som arbetar där och ett erkännande för de kvinnor som vänder sig till oss för att få stöd och skydd, säger Anja Malmsten.

Stefan Lundstedt – initiativtagare till Haga forum
Haga Forum vill öppna ett aktivitetshus där man genom samverkan mellan Haninge kommun, Brandbergsskolan och KFUM Haga Haninge ska kunna jobba med tjejgrupper, integration och mångfaldsarbete i skolklasserna. Som underlag och inspiration används det s k kallade
KIOSK-projektet från Malmö. Här lär sig barnen varför man inte ska begå brott, hur man ska bete sig mot varandra osv. Stefan jobbar ideellt med det här projektet. Vi vill nu uppmuntra Stefan till att fortsätta sitt engagemang genom att tilldela honom 12 500 kronor från JIM-priset.

– Det känns fantastiskt roligt att få priset! Det här är ett bra och viktigt projekt. Priset är en riktig sporre för det fortsatta arbetet, säger Stefan Lundstedt.

JIM-kommittén i Haninge arbetar med jämställdhet, integration och mångfald. Varje år delar JIM ut ett pris på 25 000 kronor till en medborgare, förening, företag, eller en anställd som kommittén vill belöna för sin insats i Haninge kommun. I år var priset inriktat på mångfald och insatser som främjar förståelse för olikheter i samhället, stimulerar och tillvaratar möjligheterna med mångfald, utvecklar mångfaldstänkandet i vardagen.

För mer information kontakta Yvonne Radestam (mp) – ordförande i JIM-kommittén i Haninge – 073-941 30 45.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  073-941 30 45


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire