Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
27/11-08   -   Pressmeddelande

KY-myndighetens generaldirektör kommenterar propositionen om Yrkeshögskolan


nike shox at www.stylenikeshox.com
Jämför priser på cheap nike shox Herrskor, läs recensioner om cheap nike shox Herrskor och använd vår prisjämförelsetjänst för att hitta de bästa cheap nike shox.


Regeringen har nu lagt fram propositionen om yrkeshögskolan till riksdagen. Enligt förslaget ska KY-utbildning, påbyggnadsutbildning, pilotutbildning riktad mot civilflyg, lärlingsutbildning för vuxna inom vissa hantverksyrken samt vissa kompletterande utbildningar föras över till ramverket Yrkeshögskolan.

Enligt planen ska riksdagen fatta beslut om yrkeshögskolepropositionen någon gång kring månadsskiftet februari-mars 2009. Tanken är att Myndigheten för yrkeshögskolan påbörjar sin verksamhet den 1 juli 2009 då KY-myndigheten avvecklas. Enligt propositionen ska myndighetens uppdrag bland annat vara att administrera utbildningar, att ansvara för tillsyn och kvalitetsgranskning och ansvara för valideringsfrågor. Myndigheten ska också vara nationell samordningspunkt för EQF (European Qualification Framework), som är ett verktyg för att jämföra nivåer på utbildningar inom Europa samt följa utvecklingen inom EU.

- Det är ett stort plus att den nya myndigheten även ska fokusera på validering. Det är en fråga som hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet i vårt utbildningsväsende. Positivt är också att myndigheten ska ha ett internationellt perspektiv på yrkesutbildning med särskild inriktning på EU, säger Sonja Eriksson, generaldirektör på KY-myndigheten.

Yrkeshögskolan ska ha stark arbetslivsanknytning och ge den studerande relevant utbildning för att leda till arbete eller en ny nivå inom det yrke man redan har. Till Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att knytas ett råd där bland annat arbetsmarknadens parter är representerade.

- Vi har fått gehör för en hel del av det vi var kritiska till i den utredning som ligger till grund för Yrkeshögskolan. Framförallt är jag väldigt glad över att mycket bygger på KY-konceptet som hittills visat sig vara mycket framgångsrikt. Men jag är tveksam till att man inför två olika examensnivåer - något som de flesta remissinstanser dessutom också varit tveksamma till, säger Sonja Eriksson.

I Yrkeshögskolan kommer studierna att ge fem poäng per vecka och minst ett års studier (200 p) ger en yrkeshögskoleexamen medan två års studier (400 p) eller mer ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. KY-myndighetens erfarenhet är att arbetslivet och studerande inte efterfrågar två nivåer på examen. Myndigheten anser att man ska utgå från resultat av lärande när nivån på en examen ska bestämmas – inte hur lång den är.

Myndigheten för yrkeshögskolan beräknas ha drygt 55 anställda och lokaliseras till Västerås och Hässleholm där KY-myndigheten finns idag. Anslaget till utbildningarna inom Yrkeshögskolan beräknas till närmare 1,3 miljarder kronor årligen.
- - -

FAKTA OM KY-UTBILDNING
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning distribuerar och administrerar statsbidrag för utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten ansvarar även för utveckling av KY samt tillsyn av beviljade KY. Myndigheten är placerad i Hässleholm och har cirka 30 anställda.

KY är en statligt finansierad, reguljär utbildningsform med syfte att tillfredställa ett reellt behov av en specifik yrkeskompetens i arbetslivet. Utbildningsformen omfattar för närvarande cirka 19 000 årsstudieplatser och 800 utbildningar. De ges av fristående utbildningsanordnare och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

En tredjedel av utbildningstiden genomförs som lärande i arbete (LIA). Omkring 90 % av de studerande har jobb eller startar eget efter avslutade studier. KY-utbildning ska vara utbildning i rätt tid, i rätt mängd, med rätt längd, på rätt plats och på rätt nivå – kort sagt en efterfrågad, skräddarsydd utbildning för ett specifikt behov.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 48 Hässleholm, Sverige

  0730-76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire