Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
15/12-08   -   Pressmeddelande

89 KY-utbildningar beviljade för start 2009


nike shox at www.stylenikeshox.com
Jämför priser på nike shox Herrskor, läs recensioner om nike shox Herrskor och använd vår prisjämförelsetjänst för att hitta de bästa nike shox.


Nu är årets ansökningsomgång för start av KY-utbildningar under 2009 avslutad. Totalt omfattar ansökningsomgången 220 ansökningar. Av dessa har 89 ansökningar prioriterats, vilket motsvarar 2 500 helårsstudieplatser. Fyra av utbildningarna startar nu till våren och har redan fått besked. Regeringens stimulanspaket innehåller dock ytterligare studieplatser. Fördelningen av dessa offentliggörs senare.

I år genomfördes för första gången en begränsad ansökningsomgång. Det har inneburit att det endast varit möjligt för befintliga KY-utbildningar som har sin sista start under 2008 att söka.

- Det betyder att vår utgångspunkt var att vi skulle få säga nej till många väl fungerande utbildningar, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

I regeringens stimulanspaket, som offentliggjordes den 5 december, ingår dock ytterligare satsningar på eftergymnasial yrkesutbildning. Det har aviserats att KY får ett tillskott på utbildningsplatser. Hur dessa platser ska fördelas, kommer myndigheten att meddela så snart regeringen givit besked om antalet platser.

- Det är mycket glädjande att vi i så fall kommer att kunna säga ja till ytterligare utbildningar som då kan beviljas en start, säger Sonja Eriksson.

Av de utbildningar som nu beviljats finns merparten inom området teknik och tillverkning. Det är dock fortfarande utbildningsområdet ekonomi, administration och försäljning som är det största inom KY. Flest beviljade utbildningar finns i Västra Götalands och Stockholms län. Procentuellt sett är det Västmanlands och Gävleborgs län som får flest av sina ansökningar beviljade.

De viktigaste kriterierna för att få starta en KY-utbildning är att det finns tydligt behov och en efterfrågan för den kompetens som utbildningen leder till samt att det finns representanter för arbetslivet som medverkar och engagerar sig i utbildningen. Men myndigheten bedömer även en blivande utbildningsanordnares organisationsförmåga, kvalitetssäkringssystem och jämställdhetsarbete.

- Vi har i år valt att prioritera utbildningar som leder till yrkesroller med ett stort värde på arbetsmarknaden och där kompetensbristen är akut, säger Sonja Eriksson. Vi har också fokuserat på att klarlägga gränserna mellan KY och gymnasieutbildningar. Vi har inte tagit med utbildningar som leder till yrken som kan utföras av gymnasieutbildad personal.

Det finns cirka 800 kvalificerade yrkesutbildningar runt om i landet, vilket motsvarar ett statsbidrag på cirka 1,2 miljarder kronor.

Utvecklingen för kvalificerad yrkesutbildning har varit mycket positiv och omfattar cirka 20 000 årsstudieplatser. Den senaste uppföljningen som gjordes i våras visar att nio av tio får anställning eller startar eget efter en avslutad KY-utbildning.

Listan över beviljade utbildningar finns på ky.se.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 31 Hässleholm, Sverige

  +46 451 426 73 / +46 730 76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire