Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
19/02-09   -   Pressmeddelande

Litet verktyg för att styra växande blodkärl öppnar nya möjligheter inom tumörforskningen

Nike NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige.

Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat ett nytt verktyg för att kunna studera de signaler i kroppen som styr blodkärlsbildning. Forskarnas rön, som publiceras i det nya numret av Lab on a Chip, gör det möjligt att bestämma vilka signaler i kroppen som drar till sig eller stöter bort blodkärl - kunskap som är mycket intressant inom tumörforskningen.

Den nya uppfinningen är en liten cellodlingskammare i silikonplast, där man kan odla blodkärlsrika vävnader och samtidigt skapa riktade signaler som instruerar kärlen i vilken riktning de ska växa. Intresset inom den internationella forskarvärlden är mycket stort.

Angiogenes är den process i kroppen då nya blodkärl bildas, en process som är livsviktig men som också i västa fall kan vara dödlig. Angiogenes är till exempel önskvärt i samband med sårläkning då ny vävnad ska bildas. Oönskad angiogenes sker däremot ofta i samband med tumörtillväxt. Genom de nybildade blodkärlen i tumörens närhet får tumörcellerna näring och syre, vilket skapar förutsättningar för tumörväxt. Ett sätt att begränsa tumörväxt kan därför vara att motverka nybildning av blodkärl i tumören och på så sätt strypa tillförsel av näring och syre till det sjuka området.

Forskarna Irmeli Barkefors och Johan Kreugers forskning syftar till att förstå de signaler som styr både normal och sjuklig angiogenes. För att förstå detta är det viktigt att konstruera experimentella modellsystem där man kan studera hur koncentrationsgradienter av olika signalprotein påverkar i vilken riktning kärl växer.

- Vår nya metod gör det möjligt att återskapa och studera gradienter som styr hur blodkärl växer i kroppen. Det är något av ett forskningsgenombrott. Nu kan vi systematiskt utvärdera nyligen identifierade signaler som förhoppningsvis på sikt kan användas för att kontrollera angiogenes, säger Johan Kreuger.

Metoden kan också användas för ta fram ny kunskap om hur bl a tumörceller och nervceller tillväxer och rör sig mot gradienter av signalprotein.

Referens: Irmeli Barkefors, Sara Thorslund, Fredrik Nikolajeff and Johan Kreuger, Lab Chip, 2009, 9, 529-535

Läs artikeln på Lab on a Chips hemsida. http://www.rsc.org/Publishing/Journals/LC/article.asp?doi=b814691h

Pressekontakter


Företag

Uppsala universitet
Informationsavdelningen, Box 256
751 05 Uppsala , Sverige

  018-471 43 66


Ta emot nyheter från Uppsala universitet per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire