Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
18/03-09   -   Pressmeddelande

Haninge ska värdera nyttan i e-tjänster

Cheap NBA Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige.

Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för e-utveckling. Styrgruppen tar ett samlat grepp kring utveckling av e-tjänster och e-förvaltning. Syftet är att utöka servicen till medborgare och effektivisera handläggningsprocesserna inom förvaltningarna.

– Jag tror att det finns en risk att lätt bli populistisk och köpa färdiga e-tjänster, för att få ett brett e-utbud, utan att värdera nyttan. Haninge har valt en annan väg och tillsatt en politisk styrgrupp att på djupet ta sig an kartläggning, nyttovärdering och prioritering, säger Martin Lundqvist (FP), nyvald ordförande i styrgruppen för e-utveckling.

– Tjänster med e-legitimation eliminerar i princip pappershanteringen och effektiviserar därmed både ärendeprocesser och medborgarnas insyn, vilket är positivt. Varje e-tjänst ska samtidigt värderas utifrån kostnad för investering och drift, samt kostnadsbesparingar och utökad service, säger Martin Lundqvist (FP).

– Styrgruppen inleder nu sitt arbete med e-utveckling i dess vidaste bemärkelse för att i mars nästa år ge kommunen grund för konkreta ställningstaganden. Haningeborna ska få ut mer nytta för varje skattekrona och jag ser med tillförsikt fram emot att få bidra till det, säger Martin Lundqvist (FP).

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-333 73 71


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire