Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/04-09   -   Pressmeddelande

Svenska Qlucore stödjer Lunds och Göteborgs universitets ansökan om strategiska statliga forskningsmedel

Dallas Cowboys Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i

Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.

Med BioCare-programmet vill Lunds och Göteborgs universitet skapa en kraftfull satsning på biomarkörer inom cancerforskningen

Qlucore är ett svenskt innovativt bolag som levererar mjukvara för att visualisera och analysera stora mängder data. Programvaran används i dag vid flera världsledande forskningsinstitutioner, bland annat vid Lunds och Göteborgs universitet.

BioCare (Biomarkers in Cancer Medicine) är en gemensam satsning av Lunds och Göteborgs universitet. Ett viktigt delmål i den strategiska satsningen är att upptäcka nya biologiska biomarkörer för förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med cancersjukdomar. Utmaningen i många delar av forskningsprojekten kommer att vara att på ett effektivt sätt analysera de enorma datamängder som genereras – och till det behövs specialprogram.

Qlucores mjukvara gör det möjligt att enklare och snabbare förstå samband och relationer i stora datamängder och visa dem grafiskt i realtid. Enkelheten och interaktiviteten gör det möjligt för forskarna att arbeta med kraftfull och statistisk analys på helt nya sätt. I dag används mjukvaran inom ett flertal olika områden såsom proteinanalys och genuttrycksanalys. Snabbare analys ger mer tid över till att testa teorier – och fler testade teorier ger bättre forskningsresultat.

­- Faktum är att på kort tid har Qlucores analysmjukvara blivit ett av de viktigaste bioinformatiska verktygen för vår forskning, förklarar professor Carl Borrebaeck, programansvarig vid det translationella cancercentrat CREATE Health, Lunds universitet.

Qlucore startade som ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbetsprojekt på Lunds universitet år 2001. I dag är Qlucore ett innovativt inkubatorbolag på företagsinkubatorn Ideon Innovation i Lund.

---

För mer information om Qlucore, besök www.qlucore.com eller kontakta:
VD Carl-Johan Ivarsson på 0730-98 31 10 eller carl-johan.ivarsson@qlucore.com.

För mer information om Ideon Innovation, besök www.ideoninnovation.se eller kontakta:
Inkubatorchef Mikael Kipowsky på 0708-82 86 05 eller mikael@ideoninnovation.se

---

OM QLUCORE
Qlucore startade som ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Lunds universitet. Forskare inom matematik och klinisk genetik ville undersöka hur man kunde hantera de enorma mängder data som produceras vid till exempel storskalig genuttrycksanalys. Forskargruppen insåg snabbt att det behövdes ett interaktivt och vetenskapligt mjukvaruverktyg för att konceptualisera de idéer som forskningen genererade.

Grundprincipen bakom mjukvaran är att ge forskaren ett verktyg som använder sig fullt ut av den bästa mönsterigenkännare som finns – den mänskliga hjärnan. Resultatet blev en mjukvarumotor som låter användaren hantera och filtrera data samtidigt som data visualiseras tredimensionellt, vilket underlättar identifieringen av strukturer och mönster i stora datamängder. Under de senaste två åren har resurser lagts på att optimera de tidiga idéerna bakom projektet och på att utveckla en motor som extremt snabbt utforskar och analyserar enorma datamängder med hjälp av en vanlig persondator.

Qlucore grundades i början av 2007 och den första produkten som lanserades var Qlucore Gene Expression Explorer 1.0. Sedan dess har mjukvaran successivt förbättrats och den senaste versionen 1.1 innehåller stöd för avancerade statistik. Inom kort kommer en ny version med ytterligare revolutionerande funktionalitet att lanseras. Qlucores kunder kommer främst från Life Science och Biotech men lösningar för andra branscher är under utveckling.

En av huvudmetoderna som används i Qlucore Gene Expression Explorer för att visualisera data är dynamisk Principal Component Analysis (PCA), vilket är ett innovativt sätt att kombinera PCA med omedelbar användarinteraktion. PCA går ut på att projicera högdimensionella data i lägre antal dimensioner så att mönster och strukturer kan uppfattas med ögat. Qlucore Gene Expression Explorer projicerar och plottar data direkt på en tvådimensionell datorskärm som sedan roteras manuellt eller automatiskt så att användaren kan se mönster och strukturer som tidigare varit svåra att urskilja.

OM CREATE Health
CREATE Health är ett strategiskt centrum för cancerforskning finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Här arbetar forskare från den kliniska verksamheten på Universitetssjukhuset i Lund tillsammans med forskare från Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna samt Lunds Tekniska Högskola i en unik, integrerad högteknologisk "-omics" plattform där teknik och klinik arbetar mot samma mål - allt under ett tak på BMC.

CREATE Healths vision är att utveckla bättre metoder för att diagnostisera och behandla cancer och bedriver vad som kallas "translationell forskning" - där kliniska frågeställningar tas till laboratoriet och tillbaka igen utan mellanhänder. Teknikutveckling inom bioinformatik, nanoteknologi, proteomik och genomik integreras med klinikisk onkologi, och tumörbiologi- dvs från teknik till klinik. Genom att identifiera biomarkörer och molekylära signaturer kommer individanpassade behandlingsmetoder för varje enskild patient att kunna identifieras - så kallad "personalised medicine".

OM IDEON INNOVATION
Ideon Innovation strävar efter att bli Europas bästa företagsinkubator. Verksamheten bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Målsättningen för Ideon Innovation är att skapa minst tolv livskraftiga tillväxtföretag årligen. För mer information, se www.ideoninnovation.se.

Pressekontakter


Företag

Ideon Science Park
Scheelevägen 17
223 70 Lund, Sverige

  0708-82 86 05


Ta emot nyheter från Ideon Science Park per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire