Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/05-09   -   Pressmeddelande

KOL-behandling och ämnesidentifikation två nyheter på Ideons inkubatorer


nike shox at www.stylenikeshox.com
Jämför priser på cheap nike shox Herrskor, läs recensioner om cheap nike

shox Herrskor och använd vår prisjämförelsetjänst för att hitta de bästa cheap nike shox.


PharmaLundensis och Serstech är de två senaste tillskotten på Ideons inkubatorer. PharmaLundensis utvecklar en effektiv behandling av KOL, vilket är den fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Serstech ska produktifiera en teknik för att snabbt och kostnadseffektivt identifiera ämnen i piller, pulver och vätskor. Dessutom tar bolaget in 2,4 MSEK från Vinnova för utveckling och tillväxt.

Ideon Science Parks företagsinkubatorer, Ideon Innovation och Lund Bioinkubator, tog i veckan emot ett nystartat bolag vardera. Därmed sitter det i skrivande stund 17 stycken teknikbolag på Ideon Innovation och 7 stycken bioteknikbolag på Lund Bioinkubator.

- Pharmalundensis och Serstech är två ganska typiska bolag för Ideons inkubatorer och som vi gärna attraherar. Båda står för en tydlig affärsidé och arbetar på att produktifiera upptäckter från forskarvärlden som har direkt nytta i samhället, förklarar Mikael Kipowsky, inkubatorchef på Ideon Science Park.

PharmaLundensis utvecklar en ny behandling mot KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, baserad på en ny mekanism. KOL orsakas vanligtvis av rökning och är den fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden. PharmaLundensis kliniska studier sker i samarbete med Lungkliniken på Universitetssjukhuset i Lund, och behandlingen går ut på användning av en speciell kvicksilverbindande substans som har visat sig dramatiskt förbättra lungfunktionen hos patienter med svår lungsjukdom.

- Vi flyttade in på Lund Bioinkubator i april i år och vi känner att det är ett naturligt steg för oss att snabbt och effektivt utveckla bolaget. Särskilt uppskattar vi bioinkubatorns stöd till affärsutveckling och det breda kontaktnätet inom näringlivet i regionen, berättar Dr Staffan Skogvall, grundare av PharmaLundensis.

Serstech möter de ökade kraven på kemisk och biologisk identifiering. Det handlar om allt från sensorer för bättre miljö till små instrument som mäter hälsan – visionen är att vara ledande inom identifiering av pulver, piller och vätskor och på sikt även gaser. Själva produkten Serstech kommer att sälja är små, kostnadseffektiva och lättanvända spektrometrar och sensorlösningar för volymnischer till en bred internationell kundkrets.

Nyligen fick Serstech 2,4 MSEK i stöd från Vinnovas program, "Forska & Väx". Det var totalt över 300 andra projekt som konkurrerade om pengarna som Serstech kommer att använda till vidareutveckling av tekniken och tillväxt.

- Serstech produktifierar just nu bastekniken tillsammans med några kunder. Vi kommer att behöva skickliga medarbetare och tack vare Forska & Väx-stödet kommer vi att kunna utöka redan under sommaren. Serstech behöver en bra högteknologisk miljö att utvecklas i och Ideon Innovation var då ett perfekt val, säger Peter Höjerback, VD på Serstech och tidigare VD för Precise Biometrics och Öresund IT.
...

För mer information om Ideons inkubatorer, besök www.ideon.se/inkubatorer eller kontakta:

Inkubatorchef Mikael Kipowsky på 0708-82 86 05 eller mikael@ideoninnovation.se

VD Pharmalundesis Staffan Skogvall på 0703-14 86 93 eller staffan.skogvall@pharmalundensis.se

VD Serstech Peter Höjerback på 0709-75 90 00 eller ph@serstech.com

För senaste nytt om Ideon Science Park, besök www.ideonbloggen.se.

...

OM IDEON INNOVATION

Människor med goda idéer är grunden för Ideon Innovations verksamhet. Människor som jobbat hårt för att komma till inkubatorn och som jobbar lika hårt för att ta sig därifrån, ut på marknaden. Inkubatorerna i Lund ställer höga krav på sina innovationsföretag. För att få en plats i inkubatorn krävs innovativ höjd och stor marknadspotential.

En inkubator bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. I inkubatorn finns samvaron med andra innovatörer och nätverk byggs upp för framtiden samtidigt som innovatören tillhandahålles den struktur som krävs för ett företags långsiktiga utveckling och fortlevnad. Målsättningen för inkubatorerna är att släppa ut minst tolv livskraftiga tillväxtföretag årligen.

Inkubatorerna är en del av innovationssystemet i Lund. Verksamheten finansieras av Innovationsbron, Ideon Science Park, Lunds kommun, Region Skåne, Sparbanken Finn och tre samarbetspartners (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Setterwalls Advokatbyrå och Awapatent).

Läs mer på www.ideoninnovation.se

OM LUND BIOINKUBATOR

Lund Bioinkubator är en unik företagsinkubator med egna våtlaboratorier mitt på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Lund.

Att utveckla biovetenskapliga upptäckter och innovationer till framgångsrika företag är ofta en lång och mödosam process. En av utmaningarna är att initialt verifiera och kvalitetssäkra idén och affärspotentialen. En inkubator kan i detta sammanhang erbjuda en stödjande miljö och en fysisk arbetsplats för innovatörer som vill bli framgångsrika. För att accelerera den tidiga fasen i bio-vetenskapliga företag har vi etablerat Lund Bioinkubator

Lund Bioinkubator tillhör, tillsammans med Ideon Innovation, den övergripande samverkansorganisationen Stiftelsen Inkubatorerna i Lund (InLu). Den skapades för att gemensamma strukturer, resurser och processer kring inkubatorernas verksamheter skall kunna utnyttjas i största möjliga mån.

Läs mer på www.lundbioinkubator.se

Pressekontakter


Företag

Ideon Science Park
Scheelevägen 17
223 70 Lund, Sverige

  0708-82 86 05


Ta emot nyheter från Ideon Science Park per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire