Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
10/06-09   -   Pressmeddelande

Ojämn könsfördelning i KY-utbildningar


nike shox at www.stylenikeshox.com
Jämför priser på nike shox outlet Herrskor, läs recensioner om nike shox

outlet Herrskor och använd vår prisjämförelsetjänst för att hitta de bästa nike shox nz outlet.Var femte utbildning är helt enkönad inom kvalificerad yrkesutbildning (KY). Den största obalansen finns inom området Hälso- och sjukvård samt socialt arbete där fyra av tio utbildningar endast har kvinnliga studenter. Inom Data/IT-området har tre av tio utbildningar enbart manliga studenter.

Det visar studien "Kvinnors och mäns utbildningsval i KY" som genomförts av KY-myndigheten under våren 2009. KY ska bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval samt motverka social snedrekrytering. KY-myndigheten arbetar med detta genom att ställa krav på utbildningsanordnare att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. KY-myndigheten vill med denna studie kartlägga mäns och kvinnors utbildningsval inom KY. Dessa kunskaper kan lägga en grund för att kunna följa män och kvinnor i eftergymnasial yrkesutbildning över tiden.

- För att män och kvinnor ska ha likvärdig ställning på arbetsmarknaden är det viktigt att alla som arbetar med utbildningsfrågor verkar för att valet av utbildning inte ska vara styrt av vilket kön man tillhör, säger Sonja Eriksson, generaldirektör vid KY-myndigheten.

Studien visar att män och kvinnor i hög grad väljer olika utbildningar inom KY. Exempelvis är 87 procent av studenterna inom Data/IT män och 90 procent av studenterna inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete är kvinnor. Var femte utbildning är helt enkönad.

Studien visar också att 16 procent av utbildningarna har en jämn könsfördelning med 40-60 procent av det ena könet. Inom utbildningsområdet Transportjänster, där bland andra utbildningar till tågförare, transportledare och logistiker ryms, finns inga utbildningar som är helt dominerande av det ena könet. Tre av tio utbildningar inom utbildningsområdet har en i stort sett jämn könsbalans. Även området Kultur, media och design har en relativt jämn könsbalans.

- Könsuppdelningen inom KY motsvarar i stort sett situationen på arbetsmarknaden. Det tyder på att uppdelningen mellan män och kvinnor inom de yrkesroller som finns i KY inte kommer att förändras nämnvärt i under de närmaste åren, säger Sonja Eriksson.

Att män och kvin¬nor väljer olika utbildningar, är genomgående för hela utbildningsväsendet i Sverige. För att verka för att människor inte styrs av sitt kön i valet av utbildning, behöver mer göras för att undersöka faktorerna bakom valet av utbildning. Det är viktigt att ta reda på hur de som arbetar med eftergymnasial yrkesutbildning kan öka ansträngningarna för att förändra könsuppdelningen på utbildningarna.

Studien har genomförts som en registerstudie. Data har hämtats från KY-myndighetens register över utbildningar och könsfördelningen har studerats på cirka 700 enskilda utbildningsintag.

KY en är en eftergymnasial utbildningsform som är anpassad för att motsvara arbetsmarknadens behov av specifik kompetens. Bland dem som studerar på KY är 57 % kvinnor och 43 % män. Medelåldern är 30 bland kvinnor och 28 år bland män. 14 % av de studerande är födda utanför Sverige.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 31 Hässleholm, Sverige

  +46 451 426 73, mobil +46 730 76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire