Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/06-09   -   Pressmeddelande

Hög kännedom om avregleringen av apoteksmarknaden!


nike shox at www.stylenikeshox.com
Jämför priser på cheap nike air max Herrskor, läs recensioner om nike shox

outlet Herrskor och använd vår prisjämförelsetjänst för att hitta de bästa nike shox nz outlet.


GfK Sverige har tillfrågat ett riksrepresentativt urval på 500 personer i åldern 18-84 år om deras kännedom och inställning till att apoteksmarknaden avregleras den 1 juli, 2009.

Den första frågan i vår undersökning var om man känner till att apoteksmarknaden kommer att avregleras den 1 juli i år dvs. att Apoteket inte längre kommer att ha ensamrätt på försäljning av läkemedel.
Undersökningen visar att hela 92,4 % av de tillfrågade känner till detta.

Nästa fråga var om vilken inställning man har till att apoteksmarknaden avregleras. Av undersökningen framgår det att 32,1 % var negativt inställda, 30,3 % neutralt inställda samt 35,5 % positivt inställda dvs. en relativt jämn fördelning.

De som är negativt inställda motiverar detta med att de känner sig osäkra inför framtiden. Man är rädd för sämre service samt att kundsäkerhet/ kontroll av läkemedel kommer att bli sämre. Många säger också att den trygghet som Apoteksbolaget står för kommer att försvinna.

De som är positiva menar att det är bra med konkurrens och att detta kommer att innebära lägre priser, bättre tillgänglighet och längre öppettider.

Avslutningsvis frågade vi var man i framtiden kommer att göra sina inköp. Det framgick att 75,1 % kommer att göra sina inköp både på de befintliga och på de nya apotekskedjorna. 19,3% svarade att de endast kommer att gå till Apoteksbolaget dvs. de befintliga apoteken.

Undersökningen genomfördes med ett slumpmässigt urval från
GfK:s On-line Panel (GOP). All datainsamling har skett med webbenkät och ägde rum under vecka 24, 2009. GOP är en webbpanel med drygt 10 000 panellister som är slumpmässigt off-line rekryterade från GfK:s egna omnibusundersökningar. On-lineundersökningar mot GOP har en genomsnittlig svarsfrekvens på ca 60 procent.

Kontakt:
Jan Olsson, divisionschef. GfK HealthCare Sverige. Tel.046-18 16 65
E-post: jan.olsson@gfk.com

Jan Bjerseth, affärsområdeschef. GfK Custom Research Sverige. Tel.046-18 16 18
E-post: jan.bjerseth@gfk.com

GfK
GfK är ett av de största marknadsundersökningsföretagen i världen och det näst största i Sverige. I Sverige omsatte vi ca 220 miljoner kronor 2008. Våra enheter Custom Research, Consumer Tracking, Retail & Technology och HealthCare erbjuder faktabaserad analys och rådgivning utifrån skräddarsydda lösningar, konsument-paneler, hushållspaneler och handelspaneler – en bredd ingen annan i Sverige kan erbjuda.

Pressekontakter


Företag

GfK Sverige AB
Box 401
221 00 Lund, Sverige

  046181665


Ta emot nyheter från GfK Sverige AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire