Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
29/06-09   -   Pressmeddelande

Fortsatt goda resultat trots lågkonjunktur

Cheap NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige.

Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.

Åtta av tio får jobb efter KY-examen

Trots rådande lågkonjunktur går det bra för dem som har gått en KY-utbildning. Det visar den årliga undersökning som SCB gör på uppdrag av KY-myndigheten. 81 procent har anställning eller driver eget företag efter sin KY-examen. Av dem uppger en så hög andel som 88 procent att de arbetar inom det område som utbildningen leder till.

- Vi är oerhört nöjda med resultatet. Det visar att kvalificerad yrkesutbildning står sig bra på arbetsmarknaden trots den djupa lågkonjunkturen, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

Undersökningen, som är en urvalsundersökning, genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) under våren 2009 och omfattar cirka 8 500 studenter som tog KY-examen under 2008. Undersökningen har genomförts med ett urval på cirka 2 800 och svarsfrekvensen är 70 procent. Datainsamlingen avslutades i början av juni.

Årets undersökning visar att 76 procent har anställning och 5 procent driver eget företag. Av dessa uppger 88 procent att de helt eller delvis arbetar med det utbildningen var avsedd för. Det är en förbättring med två procentenheter jämfört med förra året.

- Jag tolkar det som att vi blir bättre och bättre på att välja ut utbildningar som är efterfrågade bland arbetsgivare, men också att vi har gjort ett bra jobb när det gäller att bidra till att utveckla utbildningar så att de blir ännu bättre samt att ta bort de utbildningar som inte håller god kvalitet, säger Sonja Eriksson.

Anmärkningsvärt är att den bransch där KY-studenter lyckas bäst är samhällsbyggnad och byggteknik, där hela 88 procent har anställning varav hela 92 procent är helt eller delvis inom det område de är utbildade för. Undersökningen visar också att en stor andel av de studerande inom bygg anser att en KY-utbildning är helt rätt nivå för det jobb de utför. Trots senaste tidens varsel inom vårdområdet, visar undersökningen att de som gått en KY-utbildning inom hälso- och sjukvård har jobb i hög utsträckning (87 %).

De branscher som tappat mest avseende antal studenter i jobb efter examen är teknik och tillverkning samt transporttjänster.

Det går fort för KY-studenter att få jobb. Över hälften hade arbete innan de avslutade sin utbildning, vilket är i nivå med förra årets resultat. Inom en månad efter utbildningen hade 77 procent fått jobb.

Många KY-studenter, hela 86 procent, uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin utbildning. Det är i nivå med förra årets undersökning.

Den 1 juli övergår KY-myndighetens verksamhet till den nya Myndigheten för yrkeshögskolan.

Fakta om KY-utbildning
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning distribuerar och administrerar statsbidrag för utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten ansvarar även för utveckling av KY samt tillsyn av beviljade KY. Myndigheten är placerad i Hässleholm och har cirka 25 anställda.

KY är en statligt finansierad, reguljär utbildningsform med syfte att tillfredställa ett reellt behov av en specifik yrkeskompetens i arbetslivet. Utbildningsformen omfattar för närvarande cirka 20 000 årsstudieplatser och 750 utbildningar. De ges av fristående utbildningsanordnare och drivs i nära samarbete med arbetslivet. En tredjedel av utbildningstiden genomförs som lärande i arbete (LIA). Drygt åtta av tio av de studerande har jobb eller startar eget efter avslutade studier. KY-utbildning ska vara utbildning i rätt tid, i rätt mängd, med rätt längd, på rätt plats och på rätt nivå – kort sagt en efterfrågad, skräddarsydd utbildning för ett specifikt behov.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 31 Hässleholm, Sverige

  0730-76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire