Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
22/07-09   -   Pressmeddelande

Miljöbilsandelen har ökat i alla län

Nike NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige.

Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.

Ny läns- och kommunfördelad statistik från BIL Sweden visar att andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna ökade i samtliga län under det första halvåret i år. Under juni nåddes i riket som helhet rekordnivåer för både antalet och andelen miljöbilar. Gotland är det län som har högsta miljöbilsandelen och Jämtlands län har den högsta dieselandelen av nybilsregistreringarna.

- Rekordnoteringen för miljöbilar i juni är en effekt av att många tidigarelade sina planerade höstinköp av miljöbil innan miljöbilspremien avskaffades från 1 juli, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Miljöbilspremien har visat att bilköparna i hög grad påverkas av olika stimulansåtgärder eller "morötter". Det är nu viktigt att noga bevaka vad som händer på marknaden när miljöbilspremien avskaffats och ersätts med en femårig fordonsskattebefrielse för miljöbilar, fortsätter Bertil Moldén.

- Den ökade andelen av både miljöbilar och dieselbilar är mycket glädjande ur miljösynpunkt och har gjort att koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar har sjunkit kraftigt i Sverige, avslutar Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län - nyregistreringar jan-juni 2009

Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet i jan-juni i år då 45,6% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Östergötlands län med 43,8% miljöbilar, följt av Västra Götalands län med 43,5%, Blekinge län 42,7% och Kalmar län med 40,7%. Stockholms län, som t.o.m. 2008 innehaft förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen, hamnade jan-juni i år på 9:e plats i länsrankingen med en miljöbilsandel på 38,7%. Jan-juni förra året var miljöbilsandelen i Stockholm län 36,7%.

Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 43,5% i juni, vilket är den högsta andelen någonsin för en enskild månad. Jan-juni i år var miljöbilsandelen 38,2% jämfört med 30,8% samma period förra året.

Miljöbilsstatistiken per län har också delats upp per typ av miljöbil. I Stockholms län var 65,6% av de nyregistrerade miljöbilarna jan-juni i år etanolbilar (E85), 13,9% var bensinbilar med CO2-utsläpp på max 120 g/km, 10,9% var dieseldrivna bilar med CO2-utsläpp på max 120 g/km, 6,5% var gasbilar och 3,1% var hybridbilar. Etanolbilarna dominerar miljöbilregistreringarna i Stockholms län även om andelen sjunkit jämfört med förra året. Gasbilarnas andel har ökat kraftigt, men från en låg nivå. 120 gramsbilarnas andel har ökat medan hybridbilarnas andel har minskat.

Miljöbilsregistreringar per kommun - nyregistreringar jan-juni 2009

Miljöbilsandelen i Stockholms kommun jan-juni ökade från 41,4% jan-juni förra året till 41,7% samma period i år. I våra övriga storstäder så ökade miljöbilsandelen i Göteborg från 41,6% till 48,1% och i Malmö kommun ökade den från 27,0% till 33,6% jan-juni i år.

Dieselbilar per län - nyregistreringar jan-juni 2009

Den högsta dieselandelen under jan-juni hade Jämtlands län med 52,4% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 50,9%, följt av Dalarnas län med 48,7%, Väster-bottens län med 44,4% och Västernorrlands län med 42,9%. Riksgenomsnittet för dieselandelen var 38,5% under jan-juni i år jämfört med 36,0% samma period förra året.

Pressekontakter


Företag

BIL Sweden
Box 26173
100 41 Stockholm, Sverige

  08-700 41 10


Ta emot nyheter från BIL Sweden per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire