Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
29/09-09   -   Pressmeddelande

229 miljoner till forskningssamarbete mellan Sverige och Tanzania

Nike NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Sverige och Tanzania har just signerat ett mycket omfattande samarbetsavtal för forskning som löper fram till 2013. Syftet med stödet är att stärka det nationella forskningsrådet och öka kvalitén på forskningen samt att få en bättre integration av forskningsresultaten i arbetet att bekämpa fattigdomen.

Stödet koncentrerar sig till forskning på naturresurser, miljö och förnyelsebar energi, handel och entreprenörskap, samt stadsplanering och hälsa. Samarbetet involverar svenska institutioner på universiteten i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå, samt Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet och Swedish Environmental Research Group.

- Det svenska samarbetet med Tanzania har en lång historia och kunnat påvisa framsteg och goda resultat. Ett exempel är forskningen för att hitta ett nytt hiv/aids-vaccin. Vi har under många år finansierat utbildning av de tanzanska forskarna och nu börjar samarbetet ge försiktigt positiva resultat för ett nytt vaccin, säger Tomas Kjellqvist, Chef för Sidas forskningssekretariat.

Samarbetet mellan Tanzania och Sverige har bland annat bidragit till en generellt högre akademisk nivå på universitetslärare och forskare, användning av IT för att kommunicera med internationella forskare och digitala forskningsbibliotek, samt en stärkt ställning för kvinnliga forskare. Det har också bidragit till konkreta forskningsresultat som till exempel bättre behandling av malaria hos barn under fem år, ökad förmåga att kartlägga klimatförändringar i kustområden och en ökad förståelse av små och medelstora företags bidrag till landets utveckling.

-En stark nationell forskning är avgörande både för att förstå och tackla de utmaningar som Tanzania och världen ställs inför idag. Det är också viktigt att landet självt har resurser för vetenskaplig forskning inom de områden som är viktiga för det egna landet och regionen, säger Tomas Kjellqvist.

Sida har stött uppbyggnaden av tanzanska institutioner och arbetat med utbildning av forskare sedan 1976. Med det nya avtalet fortsätter Sida nu ge stöd till de tre största universiteten i Tanzania samt till det nationella forskningsrådet.

Pressekontakter


Företag

Sida.se
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm , Sverige

  08-698 55 55


Ta emot nyheter från Sida.se per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire