Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/10-09   -   Pressmeddelande

Snyggt mikroskop från Ideon visar celler som hologram

Cheap NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Sammanfattning:
HoloMonitor™ M3 är ett nytt svenskt mikroskop som inte alls påverkar de celler du studerar. Hemligheten är att det ritar upp en holografisk bild av cellen istället för att studera en färgad cell som kommer att dö av infärgningen. Dessutom har mikroskopet fått en modern design som både gör det mer smidigt att arbeta med samt gör labbet till en attraktivare arbetsplats.

Brödtext:
I vanliga mikroskop syns celler endast om de färgas eller på annat sätt påverkas; i normalt tillstånd är celler nämligen genomskinliga och därmed osynliga. Celler som påverkas på detta vis dör till slut av behandlingen och kan inte studeras vidare, vilket alltid varit en nackdel inom cellforskningen. Ett annat problem med vanliga mikroskop är att varje exponering bleker cellen och därmed kan den inte heller exponeras hur många gånger som helst vid varje tillfälle. Ytterligare en nackdel är att cellerna måste tas ut ur odlingskärlet för att studeras.

Det nya mikroskopet HoloMonitor™ M3 från Phase Holographic Imaging (PHI) på Ideon Science Park i Lund eliminerar samliga dessa problem. Mikroskopet gör en holografisk bild av cellen och påverkar därmed inte cellerna som studeras alls. Tekniken med digital holografi möjliggör därmed exponering av en cell ett obegränsat antal gånger och det går att undersöka samma cell även vid senare tillfälle då den lever vidare och mår bra. Cellen behöver heller aldrig lämna odlingskärlet utan detta appliceras direkt i HoloMonitorn. Digital holografi innebär dessutom att egenskaper som cellens form, storlek och tjocklek kan studeras på ett enkelt sätt.

- Inom forskningsområden som cancer, stamceller, diabetes eller neurologi är det väldigt angeläget att kunna studera levande celler utan att de påverkas. Bara i Malmö/Lund-regionen finns ett hundratal sådana cellodlingslabb som behöver ett mikroskop som HoloMonitor™ M3. I Sverige är siffran kanske cirka tusen och i Europa finns över 250.000 sådana cellodlingslabb, förklarar Lennart Gisselsson på PHI.

HoloMonitor™ M3 är ett alldeles speciellt mikroskop som cellforskaren inte bara kan ta bilder med – det är samtidigt en cellanalysator med vilken forskaren genererar data. HoloMonitor™ M3 kan i detta sammanhang komplettera och/eller ersätta många andra tekniker och instrument forskningen i dag arbetar med – och det avspeglar sig i den design PHI valt för sitt instrument. Med sina mjuka former och ovanliga röda färg sticker den minst sagt ut i labbet.

- I och med att HoloMonitor™ M3 varken är ett mikroskop eller en cellanalysator så har vi valt en ny egen djärv design och ett starkt färgspråk. Utseendet är framtaget av den svenske designern Johan Berhin som till vardags arbetar både med industri- och möbeldesign. Givetvis är funktionerna, mekaniken och mjukvaran det viktigaste men vi har hela tiden också varit inställda på att vår produkt ska vara attraktiv, tilltalande och smidig att arbeta med, förklarar Lennart Gisselsson.

Phase Holographic Imaging initierades som ett projekt av Lundaentreprenören Peter Egelberg (grundare av Pharma Vision och Neural) i samarbete med forskare vid Lunds tekniska högskola. Projektet bolagiserades 2004 och ägs i dag av bland annat Neural, Lumitec, Teknoseed och Fåhraeus Technology. Företaget finns på Ideon Bioincubator på Biomedicinskt Centrum i Lund, något som möjliggjort utveckling av produkten i rätt miljö och nära de forskare som blir PHI:s kunder.

Ideon Bioincubator slog upp portarna år 2007 och PHI är det första företaget inom medtech som kommer ut ur inkubatorn med en färdig produkt. HoloMonitor™ M3 har utvecklats i Lund under ledning av optikingenjör Mikael Sebesta. Tillverkning och montering sker lokalt.

Den nya HoloMonitor™ M3 kommer att avtäckas i dag onsdagen den 7 oktober på Biomedicinskt Centrum i Lund.

För mer information om Ideons inkubatorer, besök www.ideon.se/inkubatorer eller kontakta:

För mer information om PHI och HoloMonitor™ M3:
Marknadschef Lennart Gisselsson
mobiltelefon: 0702-11 69 83

För mer information om Lab Design:
Formgivare Johan Berhin
mobiltelefon: 0707-32 16 08

För senaste nytt om Ideon Science Park, besök www.ideonbloggen.se.

OM IDEON INNOVATION
Människor med goda idéer är grunden för Ideon Innovations verksamhet. Människor som jobbat hårt för att komma till inkubatorn och som jobbar lika hårt för att ta sig därifrån, ut på marknaden. Inkubatorerna i Lund ställer höga krav på sina innovationsföretag. För att få en plats i inkubatorn krävs innovativ höjd och stor marknadspotential.

En inkubator bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. I inkubatorn finns samvaron med andra innovatörer och nätverk byggs upp för framtiden samtidigt som innovatören tillhandahålles den struktur som krävs för ett företags långsiktiga utveckling och fortlevnad. Målsättningen för inkubatorerna är att släppa ut minst tolv livskraftiga tillväxtföretag årligen.

Inkubatorerna är en del av innovationssystemet i Lund. Verksamheten finansieras av Innovationsbron, Ideon Science Park, Lunds kommun, Region Skåne, Sparbanken Finn och tre samarbetspartners (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Setterwalls Advokatbyrå och Awapatent).

OM IDEON BIOINCUBATOR
Ideon Bioincubator är en unik företagsinkubator med egna våtlaboratorier mitt på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Lund.

Att utveckla biovetenskapliga upptäckter och innovationer till framgångsrika företag är ofta en lång och mödosam process. En av utmaningarna är att initialt verifiera och kvalitetssäkra idén och affärspotentialen. En inkubator kan i detta sammanhang erbjuda en stödjande miljö och en fysisk arbetsplats för innovatörer som vill bli framgångsrika. För att accelerera den tidiga fasen i bio-vetenskapliga företag har vi etablerat Ideon Bioincubator.

Ideon Bioincubator tillhör, tillsammans med Ideon Innovation, den övergripande samverkansorganisationen Stiftelsen Inkubatorerna i Lund (InLu). Den skapades för att gemensamma strukturer, resurser och processer kring inkubatorernas verksamheter skall kunna utnyttjas i största möjliga mån.

Pressekontakter


Företag

Ideon Science Park
Scheelevägen 17
223 70 Lund, Sverige

  0702-11 69 83


Ta emot nyheter från Ideon Science Park per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire