Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
16/12-09   -   Pressmeddelande

Avis erbjuder hyrbilskontrakt på kundens egna språk

Cheap NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Som första biluthyrare erbjuder Avis sina kunder möjligheten att få hyrbilskontraktet utskrivet på det egna språket. Idag är systemet installerat på 60% av totala stationsnätverket i Sverige. Innan sista mars 2010 kommer det att vara tillgängligt på samtliga stationer i Sverige.

Kommentarer från kunder och Avis-anställda på kontor runt om i Sverige har varit positiva. Främst värdesätts transparensen, tydligheten och enkelheten i den presenterade informationen på kontraktet.

Kontraktet är indelad i nio fält vilka syftar till att just tydliggöra informationen mot kunden. Denna indelning hjälper också Avis-personalen att på ett enkelt sätt informera kunden om den aktuella hyran.

Kontraktets framsida innehåller information om samtliga kontaktuppgifter, så väl kundens som det aktuella Avis-kontoret (öppettider etc.). Vidare återfinns information om den valda hyrbilen, modell, bränsle, färg etc.

Kontraktets mittuppslag innehåller en tydlig nedbrytning av samtliga kostnader i samband med den aktuella hyran, så som försäkringar, avgifter, eventuella tillval etc.
Kontraktet ger också en illustrerad bild av eventuella skador på bilen vilka registrerats i Avis databaser. Detta för att kunden ska känna sig trygg i att eventuella tidigare incidenter inte skall belastas denne efter det att kontraktet påskrivits.

På sista sidan signerar kunden endast en gång, och godkänner därmed samtliga informationsfält (köp kunden gjort) vilka Avis-personalen informerat om.

Pressekontakter


Företag

Avis Biluthyrning
Allén 5
17622 Sundbyberg, Sverige

  0854633300


Ta emot nyheter från Avis Biluthyrning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire