Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
28/01-10   -   Pressmeddelande

Skolinspektionen tar tillbaka kritik

Cheap NBA Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Skolinspektionen tar nu tillbaka kritik mot kunskapskontroller i Haninges förskolor.

I ett nytt beslut tar Skolinspektionen tillbaka kritiken mot kunskapskontrollerna i Haninges förskolor. Syftet med kontrollerna är inte att observera enskilda barn utan att synliggöra vad verksamheten behöver utveckla för att stimulera varje barns utveckling och lärande.

Det var i ett beslut i juni förra året som Skolinspektionen riktade kritik mot kunskapskontrollerna.

Efter det att Skolinspektionen gjort ytterligare efterforskningar har kunskapskontrollerna kommit i ny dager. Till exempel har förskollärare, central förskolechef, chefen för utbildningsförvaltningen och ordförande i grund- och förskolenämnden intervjuats.

Haninge kommun har också kompletterat med skriftlig redovisning.

Skolinspektionen konstaterar att förskolepersonalen följer barnens allsidiga utveckling och lärande med hjälp av flera olika metoder och observationsunderlag. Haninge kommun har under hösten också utarbetat instruktioner för pedagogerna för att förtydliga syftet med observationerna.

Utöver detta ska varje förskolas rektor säkerställa att observations- och testmaterial inte används för att testa enskilda barns färdigheter. Detta material avidentifieras och skickas till förvaltningen. Det används sedan för att utvärdera och utveckla varje förskolas kvalitet.

Läs Skolinspektionens beslut i sin helhet på haninge.se

För mer information om kunskapskontrollerna, kontakta Mats Öhlin, chef för utbildningsförvaltningen, 08-606 85 49, eller Eva Andersson, central förskolechef,
08-606 81 85 och 070-444 27 05.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 85 49


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire