Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
01/03-10   -   Pressmeddelande

Säkra skolvägar

Nike NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Många elever, föräldrar och lärare upplever trafiken kring skolan som ett problem. För att hitta lösningar på detta har Haninge kommun startat projektet Säkra skolvägar.

De senaste åren har vi haft en oroande trend där allt fler barn skjutsas i bil till och från skolan. Skolornas närmiljö klarar inte den ökande biltrafiken. Effekterna av ökat bilskjutsande leder till försämrad trafiksäkerhet och mer luftföroreningar med negativa konsekvenser för barnens hälsa. Projektet Säkra skolvägar vill bryta trenden och visa på alternativ till bilresor till och från skolan.

Vandrande skolbussar och avlämningsplatser är en möjlighet till ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och friskare barn. Dessutom får barnen träning att vistas i trafiken.

• Vandrande skolbuss innebär att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan.

• Avlämningsplatser är ett annat alternativ där barnen kan lämnas på en avlämningsplats ett par hundra meter ifrån skolan och gå själva sista biten.

­- De här alternativen minskar trafiken precis utanför skolan och skapar ett säkrare skolområde med bättre luft. Dessutom får barnen motion i vardagen vilket gör dem piggare, friskare och mer koncentrerade i skolarbetet, säger projektledaren Louise Forsberg.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 71 31


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire