Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
26/03-10   -   Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket drar tillbaka kritik om möbler

Cheap NBA Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Efter överklagande av kommunen ändrar Arbetsmiljöverket sina krav. Verket har inte längre några synpunkter på att låga möbler används i det pedagogiska arbetet med barnen.
Föreläggandet ändras till att det ska finnas tillgång till minst ett bord med stolar i vuxenhöjd på varje förskoleavdelning.

-Vi har aldrig varit oense om att vuxna ska ha tillgång till möbler i vuxenstorlek. Oenigheten har gällt om barnen ska tvingas anpassa sig till vuxenmöbler. Vi är glada över att Arbetsmiljöverket nu backar på denna punkt och inte längre har några invändningar mot att möbler anpassas till barnen, säger Eva Andersson, central förskolechef.

Bakgrund
Arbetsmiljöverket har efter anmälan från Kommunal utfört inspektion på förskolor i Haninge kommun. Kommunen fick därefter ett föreläggande vid vite på 250 000 kronor att se till att stolar och bord i vuxenhöjd inskaffas för att underlätta personalens arbete med barnen.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 81 85


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire