Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/04-10   -   Pressmeddelande

Svensk mjukvara hjälper forskare hitta alternativ till djurtester

Cheap NBA Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Forskningsprojektet Sens-it-iv är ett EU-finansierat initiativ som som strävar efter att utveckla och optimera in vitro-tester som i förlängningen kan reducera eller helt ersätta exempelvis allergitester på djur. Till projektet används svenska Qlucores ultrasnabba visualiseringsmjukvara Omics Explorer som i realtid låter forskaren analysera data och se resultatet i 3D.

In vitro är latin och betyder "i glas". Termen används för att beskriva tester som sker i en kontrollerad klinisk miljö istället för i en levande organism, till exempel ett försöksdjur. Alltfler människor lider av överkänslighet, exempelvis allergier eller andra reaktioner, och det finns i dag inga tillförlitliga in vitro-tester som kan avgöra olika ämnens förmåga att orsaka sådan överkänslighet. Därför har också antalet djurtester på många håll i världen blivit fler – något Sens-it-iv är tänkt att råda bot på.

På Lunds universitet utvecklar man inom ramen för Sens-it-iv metoder att testa hur hud och lungor reagerar på kontakt med olika ämnen – en forskning som genererar enorma mängder mätdata att analysera och ta ställning till. Ett av verktygen för att skapa ett effektivt in vitro-alternativ är visualiserings- och analysmjukvaran Qlucore Omics Explorer från svenska Qlucore. Qlucore är en del i Ideon Innovations inkubatorprocess.

"Qlucore utvecklar mjukvara för blixtsnabb analys och 3D-visualisering av stora mängder data i realtid. Jämfört med för bara tio år sedan är det i dag den enorma mängden data som är flaskhalsen för projekt av detta slag. För Sens-it-ivs del innebär det att den enskilde forskaren med hjälp av Omics Explorer själv kan analysera data utan att behöva förlita sig på bioinformatiker och/eller statistiker. Det handlar om stora tidsvinster och snabbare framsteg, helt enkelt", förklarar Carl-Johan Ivarsson på Qlucore.

###

För mer information om Qlucore, besök www.qlucore.com eller kontakta:
Carl-Johan Ivarsson på 0730-98 31 10 eller carl-johan.ivarsson@qlucore.com.

För mer information om Ideon Innovation, besök www.ideoninnovation.se eller kontakta:
Patrik Andersson på 0766-26 33 20 eller patrik@ideoninnovation.se.

###

OM IDEON INNOVATION
Människor med goda idéer är grunden för Ideon Innovations verksamhet. Människor som jobbat hårt för att komma till inkubatorn och som jobbar lika hårt för att ta sig därifrån, ut på marknaden. Inkubatorerna i Lund ställer höga krav på sina innovationsföretag. För att få bli antagen till inkubatorprocessen krävs någon typ av innovation eller marknadsutmaning, en stor marknadspotential, samt en individ vi tror på.

En inkubator bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. I inkubatorn finns samvaron med andra innovatörer och nätverk byggs upp för framtiden samtidigt som innovatören tillhandahåller den struktur som krävs för ett företags långsiktiga utveckling och fortlevnad. Målsättningen för inkubatorerna är att årligen släppa ut livskraftiga tillväxtföretag på marknaden.

Ideon Innovation är en del av innovationssystemet i Lund. Verksamheten finansieras av Innovationsbron, Ideon Science Park, Lunds kommun, Region Skåne, Sparbanken Finn och tre samarbetspartners (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Setterwalls Advokatbyrå och Awapatent).

Läs mer på www.ideoninnovation.se.

Pressekontakter


Företag

Ideon Science Park
Scheelevägen 17
223 70 Lund, Sverige

  0730-98 31 10


Ta emot nyheter från Ideon Science Park per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire